Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek

İlk andan itibaren karşısında olduğumuz, lanetlediğimiz 15 Temmuz Darbe Girişimi ardından yapılan adli ve idari soruşturmalar demokrat hekim ve sağlıkçılara yönelik giderek bir “cadı avı”na dönüşmesini kaygıyla takip etmekteyiz.

10 Ekim Ankara Garı Katliamı sonrasında yapılan protesto etkinliklerine katıldığı için Mardin Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım’ın Aile Hekimliği Sözleşmesi feshedilmiştir.  

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Midyat Devlet Hastanesinde çalışan meslektaşlarımız Psikiyatri Uzmanı Dr. Aykut Çobadak, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Sav, Dahiliye Uzmanı Dr. Beşir Kaya ve Acil Hekimi Fidel Demir ile sağlık çalışanları Yonca Altınok, Hüseyin İlhan, Abdülbaki Buğday, Şükran Doğan, Diyadin Akgül, Saliha Tüzün hakkında Midyat Başsavcılığınca tutuklama kararı verilmiş ve Dr. Mehmet Sav dışındakiler halen tutuklu bulunmaktadır.

Bu kaygılı durumun kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Mardin Tabip Odası ev sahipliğinde 29 Ağustos 2016 tarihinde TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Uzun ile Mardin Tabip Odası yöneticilerinin ve Mardin KESK Dönem Sözcüsü Hamdullah Yıldırım’ın da katıldığı bir basın toplantısı yapılmıştır.

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Kamiran Yıldırım’ın sözleşmesinin feshedilmesinin antidemokratik bir uygulama olduğunu, yine Midyat Devlet Hastanesinde çalışan hekim ve sağlıkçıların suçluluklarına yönelik somut kanıtlar olmamasına karşın tutukluluklarının sürmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek demokrat hekimlere yönelik bu uygulamaların son bulmasını istedi.

Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Uzun tarafından basın metni okunduktan sonra TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.Şeyhmus Gökalp, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Uzun, Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Derya Etem ve Mardin Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım’dan oluşan TTB Heyeti Mardin İli Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Kurum temsilcileriyle olumlu geçen görüşmelerde hekimlere yönelik bu haksız tutumların dezavantajlı bir durumda olan bölge sağlık ortamına olumsuz etkilerine dair kaygılar paylaşılmıştır.  

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Basın açıklaması için tıklayınız.