Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Aile Hekimleri Şiddet/Hak Kayıpları/Yüksek ve Adaletsiz Vergi Kesintileri Karşısında Taleplerini Belirledi, Sonuç Alana Dek Sürekli Eylem Programı Oluşturdu 14.11.2023
2 TTB AHEK Aile Hekimleriyle Yaptığı Anket Çalışmasının Sonuçlarını Paylaştı: COVID-19 Salgın Etkisi Sürerken Ne Aşı Ne Koruyucu Önlemler Ne de Yönetim Var! 13.10.2023
3 Aile Hekimleri; Deprem Bölgelerinde, Salgında, Çalıştıkları Yetersiz Bina ve Koşullarda Yalnız Çalışmaya ve Hizmet Vermeye Devam Ediyor 12.10.2023
4 COVID-19 Salgını Artıyor, Halk ve Sağlık Çalışanları Korumasız 03.10.2023
5 TTB Aile Hekimliği Kolu Uyardı: Zamlar Karşısında Aile Sağlığı Merkezleri Kapanıyor 10.08.2023
6 TTB AHK Yürütme Kurulu Toplantısı 4 Ağustos’ta Yapıldı 04.08.2023
7 TTB AHEK, Halka ve Ücretlilere Yönelik Ekonomik Baskılar Karşısında Harekete Geçiyor 29.07.2023
8 AHEK Deprem İlleri Bölge Toplantı Notları’nı Paylaştı: Aile Hekimleri 6 Şubat Depremini Unutturmayacak 28.07.2023
9 TTB AHEK Kızamık Anketi Sonuçlarını Paylaştı: Kızamık Salgını Saklayarak Değil, Açık Bilgi ve Aşı Kararlığıyla Önlenir! 07.07.2023
10 Kızamık Salgını ile Karşı Karşıyayız: Veriler Paylaşılmalı, Gerekli Önlemler Alınmalı, Aşı Bireylere Ulaştırılmalı 16.06.2023
11 TTB Kol ve Çalışma Grupları Kızamık Salgını Riski Gündemiyle Toplandı 12.06.2023
12 Deprem Bölgesindeki Aşısız Bebeklere Ulaşmak İçin Sağlık Bakanlığı Çaba Harcamıyor, Bakanlığı Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Davet Ediyoruz 31.05.2023
13 TTB AHEK, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimleriyle Yapılan Anket Sonuçlarını Paylaştı: Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Enkazı Altında Sorunlarımızla Baş Başa Kaldık! 05.05.2023
14 AHEK Aşı Haftası Twitter Spaces Buluşmalarında Yeşil Sol Parti, CHP ve İyi Parti’den Hekim Milletvekili Adayları Soruları Yanıtladı 04.05.2023
15 Aile Hekimlerini Keyfi İşten Atma Yasalarına İzin Vermeyeceğiz 03.04.2023
16 TTB AHEK’ten Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Deprem Bölgelerinde Yeni ASM Binaları Yapacak Mısınız? 28.03.2023
17 AHEK Deprem Bölgesinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Birinci Ay Değerlendirmesi 13.03.2023
18 Depremde Sağ Kalanları Salgınlar, Alt Solunum Yolu Hastalıkları Öldürecek! 01.03.2023
19 AHEK Deprem Bölgesinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin İlk Hafta Değerlendirme Toplantısı Notları 14.02.2023
20 Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı, Kit, Malzeme Yok: Sağlığımızı Kaybettik! 28.01.2023
21 Birinci Basamakta İşler İyi Gitmiyor! Aşıların Yokluğu, Kızamık Şüpheleri Var. Sözleşmesi Yenilenmeyen Aile Hekimleri Baskı Altında 24.01.2023
22 Aile Hekimlerinin İşine Son Veren “Ceza Yönetmeliği” Geri Çekilsin, “İnfaz Komisyonları” Lağvedilsin! 16.01.2023
23 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Yapıldı 09.01.2023
24 TTB AHEK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Raporu ve Sonuç Bildirgesi’ni Açıkladı: Sağlığa Erişimde Eşitsizlikler de, Hekimlerin Yükü de Artıyor 04.01.2023
25 AHEK Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun’da Yapıldı: ASM’lerde Şiddeti Kim Önleyecek? Çalışanların Sağlığını Kim Koruyacak? 05.12.2022
26 TTB ve TTB AHEK, Orta Anadolu Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ni Paylaştı: “Temiz Hava İçin Pencerenizi Açın” Afişinin Asılı Olduğu ASM’de Pencere Yok! 14.11.2022
27 AHEK Orta Anadolu Bölge Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı: Tek Taraflı Sözleşmeyle Değil, Güvenceli Çalışmak İstiyoruz! 06.11.2022
28 TTB AHEK: Aile Hekimlerinin Ayrımsız, Eşit Bir Şekilde Güvenli Ortamda Güvenceli Çalışması Haktır 02.11.2022
29 AHEK Bölge Toplantıları Van’da Başladı: Aile Hekimlerine Ek Ödeme Kandırmacası Var! 22.10.2022
30 Aile Hekimliği Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 21.09.2022
31 Taleplerimizden/Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 19.09.2022
32 Şartlara Bağlanan Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz 25.08.2022
33 Anayasa Mahkemesi Aile Hekimlerinin Talebi ve Mücadelesini Haklı Bularak Sözleşme Fesihlerini İçeren Düzenlemeyi İptal Etti 05.08.2022
34 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Açtığı Davada Anayasa Mahkemesi’nden Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin Sözleşme Feshi Maddesine İptal Kararı ve TTB Hukuk Bürosu Görüşü 05.08.2022
35 Temmuz 2022, Aile Hekimliği COVID-19 Anketi Sonuçları: Bakanlığı Salgın Yönetimine Davet Ediyoruz! 16.07.2022
36 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! 27.06.2022
37 29 Mayıs Beyaz Miting İş Güvencesizliğine, Emek Sömürüsüne ve Şiddete Karşı Bir Eylemdir. 29 Mayıs Beyaz Miting Ceza Yönetmeliğine Karşı Eylemimizdir! 28.05.2022
38 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
39 Dr. Serdar Küni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
40 Haydi G(ö)REV’e! 13.03.2022
41 Aile Hekimlerine 8 Şubat G(ö)REV’ine Talepleriyle Etkin Katılma Çağrısı 07.02.2022
42 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
43 Aile Hekimliği Kolu Tarafından Hazırlanan Broşür Yayımlandı 22.10.2021
44 ASM Çalışanları Birçok İlde Alandaydı: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin! 07.10.2021
45 Aile Hekimliği Kolu Toplandı: Ceza Yönetmeliği İptal Edilene Dek Mücadele Büyütülecek 11.09.2021
46 TTB AHEK: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin! Ek Ödemeler Eşit-Adaletli-Şartsız Yapılsın! 06.09.2021
47 ASM Çalışanları İş Bıraktı: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilene Kadar Mücadeleye Devam! 16.08.2021
48 TTB AHEK’ten Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Mücadele Programı 06.08.2021
49 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
50 Aile Hekimlerinin Mağduriyeti Giderilmeden Plansız Programsız Yürütülen Aşılama Kampanyasını Sahipleniyoruz 22.06.2021
51 Aile Hekimleri ve Tüm Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Emeğini, Çabalarını Hiçe Sayan, Adaletsiz ve Eşitsiz Ek Ödeme Kararlarınızı Kabul Etmiyoruz! 04.06.2021
52 Aile Hekimlerinin Kötü ASM Binalarında Hizmet Vermesine ve Ek Ödeme Haksızlığına İzin Vermeyeceğiz 25.05.2021
53 Aile Hekimliği Örgütlerinden Aile Sağlık Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları İçin Ortak Açıklama 17.05.2021
54 Aile Hekimleri Örgütlerinden Ortak Ses: Aile Sağlığı Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılsın 10.05.2021
55 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
56 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
57 TTB Aile Hekimliği Kolu ASM Mekanları İçin Harekete Geçiyor 25.03.2021
58 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
59 Aile Hekimleri COVID-19 Aşılaması İçin Sağlık Bakanlığı’na Soruyor 26.02.2021
60 Salgını Yönetememe Süreci Aile Hekimlerine Aşı Randevu Kriziyle Devam Ediyor 18.02.2021
61 Aile Hekimliğinde Halkın COVID-19 Aşılanması Sürecinde Yönetim Krizi Sürüyor 08.02.2021
62 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
63 TTB Aile Hekimliği Kolu Örgütlenme ve 14 Mart Programını Görüştü 21.01.2021
64 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.12.2020
65 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı Aşılama Konusunda Şeffaflığa Davet Ediyoruz 19.12.2020
66 Aile Hekimliği Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 18.12.2020
67 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
68 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
69 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
70 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
71 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
72 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
73 Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti? 12.08.2020
74 Aile hekimlerine yönelik haksız soruşturmalar pandemi döneminde bile sürüyor 19.06.2020
75 Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak? 14.06.2020
76 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
77 Birinci Basamakta Örgütlü Emek ve Meslek Örgütlerinden Kamuoyuna 15.05.2020
78 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
79 AİLE HEKİMLERİ SALGIN İÇİN ACİL ÇAĞRIDA BULUNUYOR 02.04.2020
80 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
81 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
82 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı 02.10.2019
83 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
84 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
85 Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız! 22.08.2019
86 Antalya Şiddete Çığlık Oldu, 104 Hekime Soruşturma Açıldı, Antalya Sesinizi Bekliyor 10.07.2019
87 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı 04.05.2019
88 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
89 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 25.02.2019
90 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı 24.01.2019
91 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da 14.01.2019
92 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
93 TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz 17.12.2018
94 Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur! 21.11.2018
95 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
96 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
97 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
98 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
99 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
100 Aile Hekimi Arkadaşımızı Kaybetmenin Acısını Paylaşıyoruz 26.04.2018
101 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
102 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 02.03.2018
103 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
104 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir! 19.02.2018
105 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
106 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
107 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
108 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
109 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
110 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 06.12.2017
111 TTB Aile Hekimliği Kolu, evde doğal ölümlerde defin ruhsatı düzenlenmesine ilişkin rapor hazırladı 06.10.2017
112 Aile Hekimliği Saman Alevine mi Dönüştü? 30.09.2017
113 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
114 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 17.03.2017
115 Aile hekimlerine yeni birim baskısı 30.12.2016
116 Aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi Sağlık Bakanlığı’na açık çağrı 23.12.2016
117 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 06.12.2016
118 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na ’ikinci faz’ sorusu 24.11.2016
119 Aile hekimleri sözleşme talepleri 10.11.2016
120 TTB AHEK Yürütme Kurulu seçimleri 10.11.2016
121 TTB Başkanı Tükel’den kutlama 10.11.2016
122 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri 10.11.2016
123 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
124 Değerli meslektaşlarımızın dikkatine! 07.09.2016
125 Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği 30.03.2016
126 İhtar puanlarını 200'e çıkarmak çözüm değil! 01.03.2016
127 TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları 25.02.2016
128 TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
129 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
130 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 15.12.2015
131 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 1 AĞUSTOS 2015 GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI NOTLARI 10.08.2015
132 Aile hekimlerine savunma dilekçesi örneği 03.08.2015
133 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
134 Aile hekimleri haklarını korumak için direnmeye devam edecek 10.04.2015
135 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 01.03.2015
136 Bir Hekime, Hastasının Gebe Olup Olmadığını Ortaya Çıkarma Zorunluluğu Yüklenemez... 01.03.2015
137 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 01.03.2015
138 Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu 01.03.2015
139 Defin nöbetlerine iptal kararı 27.02.2015
140 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
141 Köle değiliz! 26.02.2015
142 8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları 13.02.2015
143 Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 13.02.2015
144 TSM yönetmeliği yayımlandı 05.02.2015
145 Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır! 05.02.2015
146 Edirne Tabip Odası'ndan Aile Hekimliği toplantısı 02.02.2015
147 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
148 Aile hekimlerinin dikkatine! 21.01.2015
149 Sağlık Bakanı kendi evinde kaybetti 20.01.2015
150 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
151 Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi 03.01.2015
152 Sorularla Aile Hekimlerinin Nöbetleri 22.12.2014
153 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 15.12.2014
154 12 Aralık'ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık'ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
155 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 07.12.2014
156 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 01.12.2014
157 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı'na açık mektup 01.12.2014
158 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 01.12.2014
159 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
160 'Aile Sağlığı Merkezleri Forumu' 11.11.2014
161 Ceza vereceğinize güven duyun! 11.11.2014
162 Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 11.11.2014
163 Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 11.11.2014
164 Değerlendirilme 11.11.2014
165 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı 11.11.2014
166 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 26.09.2014
167 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 25.08.2014
168 HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 30.06.2014
169 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.06.2014
170 Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 09.06.2014
171 Silivri ASM çalışanları 'Acil hastane nöbetleri' için açık referandum yaparak HAYIR dedi! 23.05.2014
172 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
173 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
174 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan'da Eylem Kararı Aldı! 18.04.2014
175 Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar 18.04.2014
176 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 18.04.2014
177 İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları 11.04.2014
178 Dr. Ökten, ‘Geçici Nöbet Halkın Derdine Derman Olmaz’ 27.03.2014
179 Defin ve Adli Nöbet Listelerinin Düzenlenmesi İşleminin İptali İle İlgili Dava 10.02.2014
180 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 21.01.2014
181 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 08.01.2014
182 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak ‘’Suç’’ Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 11.12.2013
183 Aile Hekimleri İş Bıraktı 09.12.2013
184 AİLE HEKİMLERİNİN HAKLI MÜCADELESİ SÜRÜYOR! 22.11.2013
185 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
186 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na Kırmızı Kart 06.11.2013
187 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları 05.11.2013
188 Silivri TSM Önünde Basın Açıklaması 05.08.2013
189 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne dava açıldı! 29.03.2013
190 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 07.02.2013
191 Aile Hekimlerine Çağrı 07.02.2013
192 İşe Giriş Raporları 07.02.2013
193 Damga vergilerinin iadesi 07.02.2013
194 Sözleşmelerden damga vergisi 07.02.2013
195 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2) 07.02.2013
196 Çalışma Koşullarına Dair Talepler 07.02.2013