Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
2 Aile Hekimliğinde Pandemi Süreci Anket Sonuçları 20.09.2020
3 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
4 Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti? 12.08.2020
5 Aile hekimlerine yönelik haksız soruşturmalar pandemi döneminde bile sürüyor 19.06.2020
6 Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak? 14.06.2020
7 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
8 Birinci Basamakta Örgütlü Emek ve Meslek Örgütlerinden Kamuoyuna 15.05.2020
9 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
10 AİLE HEKİMLERİ SALGIN İÇİN ACİL ÇAĞRIDA BULUNUYOR 02.04.2020
11 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
12 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
13 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı 02.10.2019
14 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
15 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
16 Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız! 22.08.2019
17 Antalya Şiddete Çığlık Oldu, 104 Hekime Soruşturma Açıldı, Antalya Sesinizi Bekliyor 10.07.2019
18 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı 04.05.2019
19 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
20 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 25.02.2019
21 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı 24.01.2019
22 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da 14.01.2019
23 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
24 TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz 17.12.2018
25 Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur! 21.11.2018
26 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
27 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
28 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
29 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
30 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
31 Aile Hekimi Arkadaşımızı Kaybetmenin Acısını Paylaşıyoruz 26.04.2018
32 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
33 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 02.03.2018
34 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
35 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir! 19.02.2018
36 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
37 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
38 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
39 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
40 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
41 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 06.12.2017
42 TTB Aile Hekimliği Kolu, evde doğal ölümlerde defin ruhsatı düzenlenmesine ilişkin rapor hazırladı 06.10.2017
43 Aile Hekimliği Saman Alevine mi Dönüştü? 30.09.2017
44 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
45 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 17.03.2017
46 Aile hekimlerine yeni birim baskısı 30.12.2016
47 Aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi Sağlık Bakanlığı’na açık çağrı 23.12.2016
48 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 06.12.2016
49 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na ’ikinci faz’ sorusu 24.11.2016
50 Aile hekimleri sözleşme talepleri 10.11.2016
51 TTB AHEK Yürütme Kurulu seçimleri 10.11.2016
52 TTB Başkanı Tükel’den kutlama 10.11.2016
53 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri 10.11.2016
54 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
55 Değerli meslektaşlarımızın dikkatine! 07.09.2016
56 Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği 30.03.2016
57 İhtar puanlarını 200’e çıkarmak çözüm değil! 01.03.2016
58 TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları 25.02.2016
59 TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
60 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
61 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 15.12.2015
62 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 1 AĞUSTOS 2015 GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI NOTLARI 10.08.2015
63 Aile hekimlerine savunma dilekçesi örneği 03.08.2015
64 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
65 Aile hekimleri haklarını korumak için direnmeye devam edecek 10.04.2015
66 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 01.03.2015
67 Bir Hekime, Hastasının Gebe Olup Olmadığını Ortaya Çıkarma Zorunluluğu Yüklenemez... 01.03.2015
68 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 01.03.2015
69 Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu 01.03.2015
70 Defin nöbetlerine iptal kararı 27.02.2015
71 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
72 Köle değiliz! 26.02.2015
73 8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları 13.02.2015
74 Sağlık Bakanlığı’na Açık Çağrı 13.02.2015
75 TSM yönetmeliği yayımlandı 05.02.2015
76 Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır! 05.02.2015
77 Edirne Tabip Odası’ndan Aile Hekimliği toplantısı 02.02.2015
78 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
79 Aile hekimlerinin dikkatine! 21.01.2015
80 Sağlık Bakanı kendi evinde kaybetti 20.01.2015
81 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
82 Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi 03.01.2015
83 Sorularla Aile Hekimlerinin Nöbetleri 22.12.2014
84 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 15.12.2014
85 12 Aralık’ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık’ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
86 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 07.12.2014
87 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 01.12.2014
88 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı’na açık mektup 01.12.2014
89 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 01.12.2014
90 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
91 ’Aile Sağlığı Merkezleri Forumu’ 11.11.2014
92 Ceza vereceğinize güven duyun! 11.11.2014
93 Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 11.11.2014
94 Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 11.11.2014
95 Değerlendirilme 11.11.2014
96 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı 11.11.2014
97 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 26.09.2014
98 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 25.08.2014
99 HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 30.06.2014
100 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.06.2014
101 Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 09.06.2014
102 Silivri ASM çalışanları ’Acil hastane nöbetleri’ için açık referandum yaparak HAYIR dedi! 23.05.2014
103 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
104 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
105 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan’da Eylem Kararı Aldı! 18.04.2014
106 Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar 18.04.2014
107 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 18.04.2014
108 İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları 11.04.2014
109 Dr. Ökten, ‘Geçici Nöbet Halkın Derdine Derman Olmaz’ 27.03.2014
110 Defin ve Adli Nöbet Listelerinin Düzenlenmesi İşleminin İptali İle İlgili Dava 10.02.2014
111 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 21.01.2014
112 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 08.01.2014
113 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak ‘’Suç’’ Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 11.12.2013
114 Aile Hekimleri İş Bıraktı 09.12.2013
115 AİLE HEKİMLERİNİN HAKLI MÜCADELESİ SÜRÜYOR! 22.11.2013
116 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
117 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na Kırmızı Kart 06.11.2013
118 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları 05.11.2013
119 Silivri TSM Önünde Basın Açıklaması 05.08.2013
120 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne dava açıldı! 29.03.2013
121 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 07.02.2013
122 Aile Hekimlerine Çağrı 07.02.2013
123 İşe Giriş Raporları 07.02.2013
124 Damga vergilerinin iadesi 07.02.2013
125 Sözleşmelerden damga vergisi 07.02.2013
126 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2) 07.02.2013
127 Çalışma Koşullarına Dair Talepler 07.02.2013