Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Aile Hekimlerinin Mağduriyeti Giderilmeden Plansız Programsız Yürütülen Aşılama Kampanyasını Sahipleniyoruz 22.06.2021
2 Aile Hekimleri ve Tüm Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Emeğini, Çabalarını Hiçe Sayan, Adaletsiz ve Eşitsiz Ek Ödeme Kararlarınızı Kabul Etmiyoruz! 04.06.2021
3 Aile Hekimlerinin Kötü ASM Binalarında Hizmet Vermesine ve Ek Ödeme Haksızlığına İzin Vermeyeceğiz 25.05.2021
4 Aile Hekimliği Örgütlerinden Aile Sağlık Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları İçin Ortak Açıklama 17.05.2021
5 Aile Hekimleri Örgütlerinden Ortak Ses: Aile Sağlığı Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılsın 10.05.2021
6 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
7 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
8 TTB Aile Hekimliği Kolu ASM Mekanları İçin Harekete Geçiyor 25.03.2021
9 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
10 Aile Hekimleri COVID-19 Aşılaması İçin Sağlık Bakanlığı’na Soruyor 26.02.2021
11 Salgını Yönetememe Süreci Aile Hekimlerine Aşı Randevu Kriziyle Devam Ediyor 18.02.2021
12 Aile Hekimliğinde Halkın COVID-19 Aşılanması Sürecinde Yönetim Krizi Sürüyor 08.02.2021
13 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
14 TTB Aile Hekimliği Kolu Örgütlenme ve 14 Mart Programını Görüştü 21.01.2021
15 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.12.2020
16 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı Aşılama Konusunda Şeffaflığa Davet Ediyoruz 19.12.2020
17 Aile Hekimliği Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 18.12.2020
18 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
19 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
20 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
21 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
22 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
23 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
24 Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti? 12.08.2020
25 Aile hekimlerine yönelik haksız soruşturmalar pandemi döneminde bile sürüyor 19.06.2020
26 Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak? 14.06.2020
27 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
28 Birinci Basamakta Örgütlü Emek ve Meslek Örgütlerinden Kamuoyuna 15.05.2020
29 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
30 AİLE HEKİMLERİ SALGIN İÇİN ACİL ÇAĞRIDA BULUNUYOR 02.04.2020
31 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
32 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
33 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı 02.10.2019
34 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
35 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
36 Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız! 22.08.2019
37 Antalya Şiddete Çığlık Oldu, 104 Hekime Soruşturma Açıldı, Antalya Sesinizi Bekliyor 10.07.2019
38 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı 04.05.2019
39 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
40 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 25.02.2019
41 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı 24.01.2019
42 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da 14.01.2019
43 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
44 TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz 17.12.2018
45 Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur! 21.11.2018
46 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
47 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
48 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
49 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
50 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
51 Aile Hekimi Arkadaşımızı Kaybetmenin Acısını Paylaşıyoruz 26.04.2018
52 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
53 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 02.03.2018
54 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
55 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir! 19.02.2018
56 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
57 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
58 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
59 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
60 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
61 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 06.12.2017
62 TTB Aile Hekimliği Kolu, evde doğal ölümlerde defin ruhsatı düzenlenmesine ilişkin rapor hazırladı 06.10.2017
63 Aile Hekimliği Saman Alevine mi Dönüştü? 30.09.2017
64 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
65 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 17.03.2017
66 Aile hekimlerine yeni birim baskısı 30.12.2016
67 Aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi Sağlık Bakanlığı’na açık çağrı 23.12.2016
68 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 06.12.2016
69 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na ’ikinci faz’ sorusu 24.11.2016
70 Aile hekimleri sözleşme talepleri 10.11.2016
71 TTB AHEK Yürütme Kurulu seçimleri 10.11.2016
72 TTB Başkanı Tükel’den kutlama 10.11.2016
73 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri 10.11.2016
74 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
75 Değerli meslektaşlarımızın dikkatine! 07.09.2016
76 Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği 30.03.2016
77 İhtar puanlarını 200’e çıkarmak çözüm değil! 01.03.2016
78 TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları 25.02.2016
79 TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
80 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
81 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 15.12.2015
82 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 1 AĞUSTOS 2015 GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI NOTLARI 10.08.2015
83 Aile hekimlerine savunma dilekçesi örneği 03.08.2015
84 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
85 Aile hekimleri haklarını korumak için direnmeye devam edecek 10.04.2015
86 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 01.03.2015
87 Bir Hekime, Hastasının Gebe Olup Olmadığını Ortaya Çıkarma Zorunluluğu Yüklenemez... 01.03.2015
88 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 01.03.2015
89 Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu 01.03.2015
90 Defin nöbetlerine iptal kararı 27.02.2015
91 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
92 Köle değiliz! 26.02.2015
93 8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları 13.02.2015
94 Sağlık Bakanlığı’na Açık Çağrı 13.02.2015
95 TSM yönetmeliği yayımlandı 05.02.2015
96 Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır! 05.02.2015
97 Edirne Tabip Odası’ndan Aile Hekimliği toplantısı 02.02.2015
98 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
99 Aile hekimlerinin dikkatine! 21.01.2015
100 Sağlık Bakanı kendi evinde kaybetti 20.01.2015
101 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
102 Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi 03.01.2015
103 Sorularla Aile Hekimlerinin Nöbetleri 22.12.2014
104 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 15.12.2014
105 12 Aralık’ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık’ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
106 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 07.12.2014
107 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 01.12.2014
108 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı’na açık mektup 01.12.2014
109 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 01.12.2014
110 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
111 ’Aile Sağlığı Merkezleri Forumu’ 11.11.2014
112 Ceza vereceğinize güven duyun! 11.11.2014
113 Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 11.11.2014
114 Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 11.11.2014
115 Değerlendirilme 11.11.2014
116 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı 11.11.2014
117 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 26.09.2014
118 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 25.08.2014
119 HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 30.06.2014
120 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.06.2014
121 Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 09.06.2014
122 Silivri ASM çalışanları ’Acil hastane nöbetleri’ için açık referandum yaparak HAYIR dedi! 23.05.2014
123 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
124 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
125 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan’da Eylem Kararı Aldı! 18.04.2014
126 Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar 18.04.2014
127 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 18.04.2014
128 İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları 11.04.2014
129 Dr. Ökten, ‘Geçici Nöbet Halkın Derdine Derman Olmaz’ 27.03.2014
130 Defin ve Adli Nöbet Listelerinin Düzenlenmesi İşleminin İptali İle İlgili Dava 10.02.2014
131 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 21.01.2014
132 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 08.01.2014
133 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak ‘’Suç’’ Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 11.12.2013
134 Aile Hekimleri İş Bıraktı 09.12.2013
135 AİLE HEKİMLERİNİN HAKLI MÜCADELESİ SÜRÜYOR! 22.11.2013
136 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
137 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na Kırmızı Kart 06.11.2013
138 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları 05.11.2013
139 Silivri TSM Önünde Basın Açıklaması 05.08.2013
140 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne dava açıldı! 29.03.2013
141 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 07.02.2013
142 Aile Hekimlerine Çağrı 07.02.2013
143 İşe Giriş Raporları 07.02.2013
144 Damga vergilerinin iadesi 07.02.2013
145 Sözleşmelerden damga vergisi 07.02.2013
146 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2) 07.02.2013
147 Çalışma Koşullarına Dair Talepler 07.02.2013