TTB AHEK’ten Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Mücadele Programı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu, 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili tabip odaları temsilcilerinin katılımıyla 26 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenledi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da katkı ve desteklerini sundu.

Toplantıyı yönetmelikle ilgili bir sunum yaparak açan AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı yönetmeliğin sağlık emekçilerinin düşünce ve görüşlerini açıklamayı yasakladığını, işten atmayı kolaylaştırdığını, ceza yöntemlerini katmerleştirdiğini ve sağlığı piyasalaştıracak düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Toplantının katılımcıları da aldıkları sözlerde yönetmeliğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Mücadele sürecinin bundan sonra nasıl sürdürüleceği üzerine görüş ve önerilerin sunulmasının ardından ağustos ve eylül aylarında yürütülecek 10 maddelik bir program belirlendi. Program şöyle:

  1. Yönetmeliğin iptali için başlatılan hukuki sürecin ağustos ayı içinde yürütmesinin durdurulması amacıyla çalışmaların ivedilikle sürdürülmesi, olanak varsa yargı mensuplarıyla görüşmeler yapılması.
  2. Yönetmeliğin içeriğini ve buna karşı talepleri içeren kısa bir metin hazırlanarak birinci basamak sağlık çalışanlarına ulaştırılması, sosyal medya aracılığıyla karşı olunan bölümler ile taleplerin spot cümlelerle sürekli işlenmesi.
  3. Yönetmelikte “Kronik Hasta Yönetimi” adı altında ek iş ve görev dayatıp ücret kesintisi içeren, “Hastalık Yönetim Platformu” adıyla hasta verilerinin işlendiği programın toplum sağlığına yarar sağlamayacağının, sağlık çalışanlarının zaten yıllardır yaptıkları kronik hasta yönetiminin bu haliyle veri aktarım platformuna dönüştüğünün dile getirilmesi; sağlık çalışanlarının bu programı uygulayamayacağının her platformda anlatılması.
  4. Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarının hem kendi içinde hem de sürekli görüştükleri hastaları ile yönetmeliği gündem yapması, duyarlılığı sağlamak amacıyla üzerinde TTB logosu yer alan ve “Ceza yönetmeliği iptal edilsin” yazan beyaz şapka takılması.
  5. ASM’lere başvuran herkesle görüşülerek sözleşmenin iptali için hem yazılı olarak hem de sosyal medya üzerinden destek istenmesi.
  6. TTB Merkez Konseyi ve AHEK’ten oluşan bir heyetin TBMM’de grubu bulunan partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin temsilcileriyle görüşmeler yapması ve destek istenmesi.
  7. Tabip odalarının illerindeki aile hekimliği örgütleri, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, partiler, belediyeler, muhtarlar ve basın ile görüşmeler yapması ve destek istenmesi.
  8. Tabip odalarının illerindeki aile hekimliği örgütleri ile birlikte il sağlık müdürlükleri önünde basın açıklamaları yapılması.
  9. İhtiyaç halinde birçok ilde veya merkezi düzeyde miting düzenlenmesi.
  10. Yönetmeliğin iptali için iş bırakma dâhil yapılacak her türlü demokratik eylem etkinliğe öncülük edilmesi, desteklenmesi.

TTB Aile Hekimliği Kolu