Aile Hekimliği Kolu Yeni Yürütmesini Seçti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşanan öncelikli sorunları ve çözüm yollarını görüşmek, programını oluşturmak, yürütme üyelerini yenilemek amacıyla 7 ve 15 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi iki toplantı yaptı.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır ile Aile Hekimliği Kolu’nun önceki dönemki başkanı Dr. Filiz Ünal, kolun faaliyetlerini özetledi. Daha sonra kol katılımcıları şu gündemler üzerine değerlendirmelerde bulundu:

 1. Urfa ve Antalya çalıştayları ile başlatılan fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle yarım kalan İş Yükü Analizi çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır.
 2. “COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi” talebi yalnızca ölüm durumlarında değil, hastalık durumları için de gündeme alınmalı, hastalık sonrası oluşacak durumlar bilinmediğinden hastalığı geçiren hekimlerin durumu titizlikle takip edilmelidir.
 3. Pandemi sürecinde aile hekimliklerindeki KKE eksikliği hâlâ giderilmemiştir.
 4. Aile hekimliklerinde ebe-hemşire olmadan çalışma oranı %20’dir. Bu ciddi bir orandır. Okulların kapalı olması nedeniyle okul aşılarının ASM’lerde yapılması mevcut durumda zor bir hal almıştır. Sağlık çalışanı eksikliği bakanlık tarafından acilen giderilmelidir.
 5. COVID-19’a karşı geliştirilen aşı/aşıların hangi merkezlerde nasıl yapılacağına dair yetkililerden tutarlı bir açıklama an itibarı ile yapılmamıştır. Aşının ziyan edilmeden bir an evvel yapılması önemlidir. Ancak ASM’lerin fiziki şartları ve personel durumları da çarpıcı bir gerçektir. Aşı ve aşılama ile ilgili bilgilerin ve verilerin toplanıp en kısa zamanda değerlendirileceği bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
 6. AHEK’ye ait Twitter ve Instagram hesapları oluşturulmalıdır.

Toplantıların sonunda yeni dönem için görev paylaşımı da yapıldı. Kolun yeni Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

 • Dr. Emrah Kırımlı - İstanbul - Kol Başkanı
 • Dr. Sibel Uyan – İzmir - Kol Sekreteri
 • Dr. Hakkan Hekimoğlu - İstanbul
 • Dr. Bilge Atlas Kaplan - İstanbul
 • Dr. Abdullah Karadağ - Bursa
 • Dr. Kaan Taşer - Antalya
 • Dr. Erhan Özeren - Adana
 • Dr. Gökçe Kolağası - Gaziantep
 • Dr. Bulut Ezer - Şanlıurfa
 • Dr. Celal Canpolat - Diyarbakır
 • Dr. Serhan Safatlı - Artvin