Aile Hekimlerinin Kötü ASM Binalarında Hizmet Vermesine ve Ek Ödeme Haksızlığına İzin Vermeyeceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 20 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenledi. Toplantının gündemlerini aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi (ASM) emekçilerine ek ödeme, nisan ayında başlatılan “ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” kampanyası, salgınla mücadele ve aşılama oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan 2021 tarihli ek ödeme kararını değerlendiren kol yürütmesi, aile hekimleri ve ASM emekçilerine ek ödeme yapılmamasının sağlık emekçileri arasında eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açtığını belirtip konuyla ilgili bir basın açıklaması yapma kararı aldı.

Yürütme Sekreteri Dr. Sibel Uyan, “ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” kampanya sürecini özetlerken bundan sonra yapılacakların programını tartışmaya açtı. Yürütme kurulu üyeleri de illerdeki aile hekimliği komisyonlarının çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu. Aktarımlar sonrası kampanyaya ilişkin şu kararlar alındı:

  • Kampanyanın haziran ayının ilk haftasına kadar devam etmesi.
  • 24 Mayıs 2021 tarihinde bir sosyal medya çalışması.
  • TBMM’de grubu bulunan partilerin hekim milletvekilleriyle görüşmeler yapılması.
  • İllerde yerel sorunların da dile getirildiği basın açıklamalarının düzenlenmesi.
  • Aile sağlığı merkezlerinin mekanlarıyla ilgili il sağlık müdürlükleri, belediyeler ve TMMOB’den teknik destek talep edilmesi.
  • Sağlık Bakanlığı’ndan randevu istenerek kampanya sürecinde oluşan bilgi, veri ve taleplerin iletilmesi.

Toplantının son bölümünde ise ASM emekçilerinin salgına karşı yürüttükleri aşılama, COVID-19 hasta/temaslı izlem ve tedavi süreçleri, aşı randevu sistemindeki sorunlar konuşuldu.