Aile Hekimliği Kolu Toplandı: Ceza Yönetmeliği İptal Edilene Dek Mücadele Büyütülecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) 4 Eylül 2021 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda bir toplantı düzenledi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır, AHEK yürütme kurulu üyeleri ile İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyeleri katıldı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki ceza uygulamalarının iptali için sürdürülen mücadelenin başlıca gündem maddesi olduğu toplantıda ayrıca ilave ödemelerde ve aşı uygulamalarında yaşanan sorunlar konuşuldu ve önümüzdeki dönemin programı görüşüldü. Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar şöyle:

  • Ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi amacıyla AHEK tarafından yürütülen mücadelenin geldiği aşama değerlendirildi. Daha önce ilan edilen mücadele programı değerlendirilerek bundan sonra yapılacak eylem ve etkinlikler üzerine tartışmalar yürütüldü. Yönetmeliğin içeriğini ve buna karşı talepleri içeren bir metnin hazırlanması, sosyal medyada bu metinden spot cümleler paylaşılması, ayrıca halka yönelik bir bilgilendirme metni hazırlanarak aile sağlığı merkezlerine gelen yurttaşlara verilmesi kararlaştırıldı.
  • TTB Merkez Konseyi ve AHEK yürütme kurulundan oluşan bir heyetin demokratik kitle örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin ve Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşmeler yapması için görev dağılımı yapıldı.
  • TTB Hukuk Bürosunun ceza yönetmeliğine karşı açtığı dava ile ilgili Danıştay’a yapılacak ziyaret konuşuldu.
  • Tabip odalarının illerdeki aile hekimliği örgütleri, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, partiler, yerel yönetimler ve basın ile görüşmeler yapması üzerine çalışmalar gözden geçirildi.
  • Gerek birinci basamak sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemleri, gerekse sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki ve gelirlerindeki kayıplarla ilgili yürüttükleri eylem süreci değerlendirildi.
  • Sağlık Bakanlığının COVID-19 aşı tablosuna dikkat çekilerek bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi ve aşı bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.
  • Aile sağlığı merkezlerinin mekan ve bina sorunlarıyla ilgili yürütülen kampanyanın ikincisinin de hayata geçirilmesi kararı alındı.
  • Bölge toplantılarının yapılması için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.
  • Pandemi sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünün çok boyutlu konuşulması ve önerilerin oluşturulması için iki günlük yüz yüze bir çalışmanın yapılması kararı alındı.

 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu