TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nca düzenlenen II. Aile Hekimliği Buluşması 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar aşağıdadır:


Değerli meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), 2015 yılında ‘Birinci Aile Hekimleri Buluşması’nı gerçekleştirmiş, toplantıda yapılan tartışmalar Kitap haline getirilerek yayımlanmıştı. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf

Birinci basamak sağlık hizmetlerini tüm boyutlarıyla değerlendirmek, uygulamaları gözden geçirmek, öncelikli sorunları görüşebilmek; önümüzdeki dönem derinleşecek olan ekonomik kriz ortamında sağlık çalışanlarının temel hak kayıpları ve toplumun sağlığına etkilerini geniş bir pencereden görüşüp, tüm bunlara karşı öneri ve taleplerimizi belirlemek istiyoruz.

Bu amaçla TTB- Aile Hekimliği Kolu, 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasın da Antalya da, ‘İkinci Aile Hekimleri Buluşması’ adıyla bir buluşma gerçekleştirecektir.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

                                                                                                          

Konaklama Bilgileri:

Yer:  Grida Citi Otel Meltem Mah. S. Sabancı Bul. No:12 ANTALYA

Konaklama Giderleri : 22 Şubat Giriş - 24 Şubat 2019 Çıkış ( 2 gün geceleme)

İki Kişilik Oda   :        220-TL  / Kişi başı 110-TL / gün

Tek Kişilik Oda :        200-TL/gün

Konaklama şekli: TAM PANSİYON (3 öğün yemek, yemekler sırasında alkolsüz içecek) 

İkramlar: Toplantı sırasında ve lobby’de çay – kahve ( Türk kahvesi hariç )

Otele ulaşım; Otel, Antalya Havaalanına yaklaşık 18 km uzaklıkta olup, toplu taşıma araçlarıyla otele yaklaşık 30 dk içinde ulaşmak mümkündür. http://www.gridacity.com/

Belediye otobüsleri: Havaalanından şehre 600 numaralı otobüs her 45 dakikada bir (gece bazı saatler hariç) ; 800 numaralı otobüs her 2 saatte bir, 15 geçelerde hareket etmekte(bazı saatler hariç).

HAVAŞ otobüsleri: Saat başı.

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI

22-24 ŞUBAT 2019/ANTALYA

GİRİŞ

TTB-AHK olarak 18-19 Nisan 2015 tarihinde ‘Birinci Aile Hekimleri Buluşması’nı gerçekleştirmiş, toplantıda yaptığımız tartışmaları yazılı belge haline getirip Kasım 2015 tarihinde yayınlamıştık. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf

Buluşma öncesi iyi bir hazırlık dönemi sonrasında, bir araya gelinen iki günde, çalışmaya katkı sunanların emeği, geleceğimize yön veren değerlere dönüşmüştü.

Sonraki tarihlerde, örgütlenme çalışmaları ve en önemlisi Sağlık Bakanlığının ‘Cumartesi nöbeti’ adıyla sağlık çalışanlarına fazla/esnek çalıştırma dayatmalarına karşı sürdürdüğümüz etkin mücadele süreci, öncelikli gündemimizi oluşturmuştu. Uzun erimli ve zorlu mücadele sonrasında önemli bir kazanım elde etmiştik…

Böylece moralimiz artmış… Birlikte ortak mücadelenin önemini, değerini, kazanılabileceğini bir kez daha görmüştük.

Aile hekimliği ile birlikte birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşadığımız sorunların daha da ağırlaştığını, yeni sorunların oluştuğunu, var olan sorunların giderek büyüdüğünü, büyümeye devam ettiğini görüyoruz… İkinci buluşmamız da başta ‘aile hekimliğin de ikinci faz’ adıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan ya da yapılmak istenenleri, yaşanılan somut uygulamalar düzleminde gözden geçirmek istiyoruz. Yaşadığımız öncelikli sorunları görüşebilmek, önümüzdeki dönem derinleşecek olan ekonomik kriz ortamında sağlık çalışanlarının temel hak kayıpları ve toplumun sağlığına etkilerini geniş bir pencereden değerlendirip, tüm bunlara karşı öneri ve taleplerimizi belirlemeye, bunun için yürüteceğimiz mücadele olanaklarını konuşmaya çalışacağız.

AMAÇ

Bu buluşmayla, TTB AHK, odalarımızın aile hekimleri komisyon üyeleri ve odalarımızın aile hekimi aktivistleriyle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevut halini,’ Sağlıkta dönüşümünde ikinci faz’ adıyla tanımlanan politikaların aile hekimliğine yansıyan/yansıyacak, kanser taramaları, kronik hasta izlemi, check up uygulamaları gibi halkın gözünde popülist ve hastanelere hasta yaratma gerçek niyetinin gizlendiği, toplumun tümüne yönelik olmayan ve vatandaşa sağlık katkısı olmayan uygulamalarla somutlaşmış olan hasta yaratıp para kazanma odaklı uygulamalarına karşı ne yapmamız gerekir tartışacağımız; önümüzdeki dönemde derinleşerek artacak ekonomik ve siyasal krizin birinci basamak sağlık hizmetlerine, sağlık çalışanlarına ve halka etkilerini değerlendirmek, birinci basamak sağlık hizmetlerine bakış açımızı, tespit ve önerilerimizi yineleyerek, örgütlenme ve mücadele sürecimizi gözden geçirmeyi istiyoruz.

HEDEF

Bu buluşma öncesi yapılacak hazırlık ve iki günlük tartışma sürecinde hedeflerimiz:

 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumunu, önümüzdeki dönemi değerlendirerek, bilgilerimizi yenilemek, önümüzü daha rahat görebilmeyi, ne istediğimizi, önerilerimizi, taleplerimizi belirlemekte olanak yaratmak.
 • Birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütsel birikimlerimizi artırmak, olumlu ve olumsuz yönlerimizi görmek, örgütlenme ve mücadele olanaklarımızın zenginleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

YÖNTEM

TTB AHK adına gerçekleştireceğimiz buluşmaya hazırlık amacıyla,

1.Tartışma konularının belirlenmesi ve programının hazırlanması

2.Katılımcıların belirlenmesi

3.Elektronik ortam sayesinde buluşmada yer alan konuların(dört grup) katılımcılar dahil edilerek paylaşılması, ön hazırlık yapılması, illerin öncülük ettiği(İstanbul,İzmir,Bursa,Adana) atölye çalışmalarının yapılması.

4.Atölye gruplarının belirlenen konularına göre, mevcut durumu, olası durumları, sorun alanlarını ortaya koyarak, öneri ve talepleri geliştirerek topluca yapılacak tartışmaya destek olacak nitelikte olmalı.

KATILIMCILAR

Tabip odaları aile hekimleri komisyonları, henüz komisyonu olmayan oda aktivisti aile hekimleri ve aile hekimi olmayan konuklar

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI

22-24 ŞUBAT 2019 / ANTALYA

 

22 ŞUBAT 2019- CUMA

13.00- 13.30  

Kayıt

13.30-14.00  

Açılış ve Tanışma

14.00-15.30  

TEMEL KAVRAMLAR, SDP’NIN II. FAZI VE BBSH’NE ETKİSİ  Prof. Dr. Mehmet Zencir

Temel Kavramlar:

Sağlık kavramı, Sağlık hizmetleri

Halk Sağlığı-Toplum Sağlığı-Aile Hekimliği

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri - Koruyucu hekimlik                - Aile hekimliği

Kamucu Sağlık Anlayışı

Toplum Tabanlı Hizmet – Liste Tabanlı Hizmet- Talebe dayalı hizmet

Birinci Basamağın Temel İlkeleri:(Alma-Ata’dan bu yana)

Kapsayıcılık-Ulaşılabilirlik-Erişilebilirlik-Süreklilik

İlk temas noktası- Koordinasyon-Kapı Tutuculuk-

Birey odaklı/Bireyselleştirilmiş bakım-Bütüncül bakım

Sağlık Okuryazarlığı

Check-up – Periyodik Sağlık Muayeneleri

15:30-15:45

ARA

15.45-17.00  

“YALIN SAĞLIK”    

Dr. Coşkun Canıvar

            Sağlık sektöründe sömürü ilişkileri

            Emek Denetimi

            İşçi Denetimi (mücadele dinamikleri)

17.00-17.15

ARA

17.15- 18.00

ATÖLYE GRUPLARI ÇALIŞMASI

Yer:  ATÖLYE ODALARI 1-2-3-4

(4 ayrı odada 4 ayrı atölye grubu kendi içinde çalışacak)

 

23 ŞUBAT 2019- CUMARTESİ

Çalışma programı özeti:

 

Yöntem: Büyük salonda bütün gruplar bir araya gelerek, sırayla her atölye grubu genel gruba kısa bir sunum yapacak ve geri bildirim alacak. Tekrar atölye gruplarına dönülecek ve çalışma ayrıntılandırılıp olabildiğince sunum ya da yazılı rapor haline getirilecek.

SUNUMLAR-TARTIŞMALAR

09.00-9.30   

 1. ATÖLYE ÇALIŞMASI SUNUMU

“BBSH SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEK SÜRECİ”

 • Güvencesiz ve esnek çalışma
 • Performansa dayalı çalışma
 • Sağlığın metalaşması
 • İş yükü – Angarya (ILO tanımı)
 • Mesleki değersizleşme
 • Ücretler ve Emeğin ucuzlaması
 • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve riskler
 • Mesleğe yabancılaşma, Tükenmişlik, İntiharlar

09.30-10.45

TARTIŞMALAR VE GERİ BİLDİRİMLER

10.45-11.00

ARA

11.00-11.30

 1. ATÖLYE ÇALIŞMASI SUNUMU

“BBSH’DE KLİNİK HİZMET SUNUMU”

 • Bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar -performans
 • Kanser taramaları
 • Bağışıklama (öncelikle erişkin bağışıklama) - performans
 • İzlemler-okul izlemleri
 • Raporlar
 • Birinci Basamak ekibi
 • Ulaşılabilir/sürekli hizmet

11.30-12.45

TARTIŞMALAR VE GERİ BİLDİRİMLER

12.45-14.00

YEMEK ARASI

14.00-14.30

 1. ATÖLYE ÇALIŞMASI SUNUMU

      “BBSH ÖRGÜTLENME VE FİNANSMAN “

 • BBSH ekibi 
 • Toplum yönelimli hizmet/Liste tabanlı hizmet
 • Entegre Hizmet
 • Mobil Hizmet
 • TSM/SYM/İSM
 • Dikey Örgütler – VSD-AÇSAP
 • Basamaklar Arası İlişkiler
 • Primler sigorta sistemi
 • Cepten ödemeler
 • Ücretlendirme

14.30-15.45

TARTIŞMALAR VE GERİ BİLDİRİMLER

15.45-16.00

ARA

16.00-16.30

 1. ATÖLYE ÇALIŞMASI SUNUMU

      “MESLEKİ, MEZUNİYET SONRASI VE HİZMET İÇİ EĞİTİM/GELİŞİM”

 • Aile Hekimliği Uzmanlık (AHU) Eğitimi
 • Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık(SAHU) Eğitimi
 • Geçiş Dönemi Eğitimleri
 • Mezuniyet sonrası eğitim
 • Hizmet içi eğitimler

16.30-18.00

TARTIŞMALAR VE GERİ BİLDİRİMLER

 

24 ŞUBAT 2019- PAZAR

09:00-11:00

TÜM GRUPLARIN SUNUMLARI;

Cumartesi günü yapılan hazırlıkların (sorunlar ve çözüm önerileri) genel gruba olabildiğince;

Powerpoint
Word-yazılı

Flipchart şeklinde sunulması

 

Yer: Büyük Salon

11.00-11.15

ARA

11:15-13:15

BBSH Sağlık Çalışanlarının Örgütlenme/Mücadele Süreci

•         TTB

•         Dernekler

•         Sendikalar

•         Diğer örgütlerle birlikte mücadele

 

•         Önümüzdeki dönem Programı

•         Toplantının Değerlendirilmesi