Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu

Sözkonusu mahkeme kararında "Aile Hekimliği Sözleşmesi incelendiğinde, sözleşmede kağıda bağlı işlem bedelinin belirtilmediği, 5. maddesinde ilgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde sözleşme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı, bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamayacağının kararlaştırıldığı" belirtilmektedir.