Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı!

Bir süre önce sosyal medyada, Sağlık Bakanlığı tarafından “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında” yeni bir Yönetmelik taslağı hazırlandığına dair haberler yer bulmuştur. Bununla birlikte Yönetmelik Taslağı Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilmemiş ve bu konuda bir görüş de istenmemiştir.

İçinde hekimlerin de bulunduğu sağlık personeline yönelik düzenlemelerin, sağlık hizmetinin özellikleri gözetilerek ve bu konuda tüm tarafların görüşlerine başvurularak hazırlanması gerektiği kuşkusuzdur. Bu nedenle 27.09.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yazı yazılarak Birliğimizce konunun değerlendirilebilmesi için anılan Yönetmelik taslağının paylaşılması istenmiştir.  Ancak aradan geçen 1,5 aylık sürede Yönetmelik taslağı gönderilmemiştir.

Bu konuda bir hazırlık yapıldığını reddetmeyen Sağlık Bakanlığı’nca, Yönetmelik taslağının kimler tarafından ve ne şekilde yapıldığı ilebazı kişi ve kurumların elinde bulunan Taslağın Türk Tabipleri Birliği ile paylaşılmamasının nedenleri açıklanmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na gönderilen yazı için tıklayınız.