COVID-19 Salgını Artıyor, Halk ve Sağlık Çalışanları Korumasız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Yürütme Kurulu toplantısı 28 Eylül 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin de katıldı.

Toplantı, AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan’ın TTB Eylem Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra Dr. Aydın Şirin, TTB Merkez Konseyi’nin çalışmalarını aktardı. İl bilgilendirmelerinin de yapılmasının ardından AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) deprem bölgesindeki hekimlere/sağlık emekçilerine destek olmak üzere AHEK ile birlikte çalışmak istediği bilgisini paylaştı.

Toplantıda daha sonra COVID-19 gündemine geçildi. Gerek COVID-19 Eris varyantı gerekse de Influenza vakalarında artış olduğu aktarılan toplantıda, bu vakaların klinik olarak birbiriyle karışmakla birlikte toplumu ve sağlık emekçilerini olumsuz etkilediği dile getirildi. Sağlık Bakanı’nın yeni tedbirlere ihtiyaç olmadığına ilişkin sözleri ile ihmalkar davrandığı ve toplum sağlığını riske attığı ifade edilen toplantıda, aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren sağlık emekçilerinin kendilerini ve hastalarını korumakta zorlandığı ve aşıya ulaşamadığı kaydedildi. Toplantıda, gerek COVID-19 gerekse de Influenza’ya karşı etkili aşıların temin edilmesi ve kapalı alanlara maskesiz girilmemesi gibi her türlü koruyucu tedbirin alınması için çağrı yapılması gerektiği de vurgulandı.

Toplantı alınan kararlar şöyle:

  • Eylem Çalışma Grubu’nun sağlıkta şiddet başlıklı eylemlilik sürecine destek verilecek. 2 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacak Dr. Fikret Hacıosman’ı anma eylemlerine katılımın artırılması için aile hekimliği komisyonları ile çalışma yapılacak.
  • Giderek artan COVID-19 vakaları ve diğer viral salgınlara karşı toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumak, Sağlık Bakanlığı’na görev ve sorumluğunu yerine getirme çağrısı yapmak ve halkın bu konuda duyarlı hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Ekim 2023 Salı günü Twitter çalışması yapılacak.
  • COVID-19, koruyucu önlemler, aşılama, deprem bölgesinde halkın ve sağlık emekçilerinin güncel sorunları, aile sağlığı merkezleri giderlerinde yaşanan artışlar ve cari ödemelerin yetersizliği, ekonomik kayıplar başlıklarıyla 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı geniş katılımlı ve çevrimiçi bir aile hekimleri toplantı yapılacak.
  • TPD ile 5 Ekim 2023 Perşembe akşamı çevrimiçi bir toplantı yapılacak. Toplantıya deprem bölgesindeki tabip odaları başkanları da davet edilecek.
  • Deprem bölgesinde çalışan aile hekimlerinin telefon numaraları güncellenecek. Deprem sonrası yapıldığı gibi aile hekimleri teke tek telefonla aranarak durumları hakkında görüşme yapılacak ve dayanışma gösterilecek.
  • Bir heyet oluşturularak 23-27 Ekim haftası Malatya ve Adıyaman’a gidilecek. İllerde deprem sonrası toplumun yaşam koşullarını, ihtiyaçlarını, sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını yerinde görmek, sorunlara çözümüne katkı sunmak amacıyla ziyaretlerde bulunulacak.