TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), 14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlere “müjde” vaadi içeren bir mektup kaleme alan ancak bir aydır hiçbir somut adım atmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir mektupla yanıt verdi. Mektup, 11 Nisan 2022 günü çevrimiçi düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, aile hekimliği alanındaki sorunları gören, çözüm önerileri üreten ve sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimleri ile dayanışma içinde olan AHEK’e teşekkür ederek söze başladı. Mücadele sonucu Tekirdağ’da sözleşmesi yenilenmeyen aile hekiminin kazanım elde ettiğini belirten Korur Fincancı, henüz yargılama süreci tamamlanmadan sözleşmesi askıya alınan Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Kuni için de mücadele edeceklerini ifade etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları hekimlerin her 14 Mart’ta aynı vaatleri duymaktan bıktığını, artık somut adım atılarak TTB’nin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Eroğulları, “Biz sahte alkışlara, sahte müjdelere artık inanmıyoruz. Emeğimiz kimsenin oyuncağı değildir. Emeğimizin karşılığını alana kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da aile hekimlerinin gündeminde ceza yönetmeliğine karşı mücadelenin olduğunu söyledi ve tüm sağlık çalışanlarını bu mücadeleye çağırdı.  Aydın Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Adalet Çıbık da oyalama değil haklarını istediklerini kaydetti.

AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan mektup şöyle:

Değerli meslektaşım ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca,

Şahsıma ve tüm meslektaşlarımıza hitaben gönderdiğiniz mektuba yanıt vermek için 14 Mart Tıp Bayramı’nda biz hekimlere verilen müjdelerin yerine getirilip getirilmeyeceğini bekledim ancak üzülerek görmekteyim ki gene dağ fare doğurdu.

Sayın Bakan,

Gönderdiğiniz mektupta da belirttiğiniz gibi, “Ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve, hekimlerin de yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmesi, emekli hekimlere yönelik düzenlemeler, aile hekimlerine yapılacak iyileştirmeler” mesajlarınızı önemli buluyorum ve sorunlarımızın farkına vardığınızı düşünüyorum. Ancak yapılacağını belirttiğiniz düzenlemelerin hâlâ hayata geçmemiş olduğunu görüyorum.

14 Mart günü basına açık bir şekilde “aile hekimlerine müjde” olarak anons edilen düzenlemelerin neler olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorum.

Bu zaman zarfında sağlık çalışanlarına şiddetin aynı hızla devam ettiğini, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmediğini, aile hekimi arkadaşlarımızın sözleşmelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedildiğini, artan ekonomik kriz karşısında hem geçinemediğimizi hem de aile sağlığı merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığımızı bilmenizi istiyorum ancak bunu çok iyi bildiğinizi de biliyorum.

Bu mektubu özel olarak size gönderirken, aynı zamanda kamuoyu ile de paylaşarak halkımızın da sorunlarımızdan, taleplerimizden, çözüm önerilerinden haberdar olmasını istiyorum. Son olarak şunu da bilmenizi isterim ki biz hekimler olarak haklarımızı alana kadar, taleplerimiz karşılanıncaya kadar, güvenli çalışma ortamlarına kavuşuncaya kadar, insanca yaşayacak ekonomik ve sosyal haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Emek bizim, söz bizim!

Saygı ve selamlarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu