Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur!

Aile hekimlerinin hakları ve toplum sağlığının korunması için mücadele eden, Aile Hekimliği Kolumuzun kurucu üyesi ve eski yöneticisi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. Acilen görevine döndürülmesini; kendisinin ve hastalarının mağduriyetine son verilmesini istiyoruz!

Dr. Yaşar Ulutaş, Adana’da Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak iyi hekimlik değerlerine, toplumun sağlık hakkını gözeten ilkelere bağlı kalarak hastalarına yıllardır şifa dağıtmaktaydı.

Adana Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görevliler, Dr. Yaşar Ulutaş’ı hastalarından koparan, çalışma hakkını elinden alan, insan onurunu kıran, aile hekimliği sözleşmesinin Adana Valiliği tarafından feshedildiğini gösteren belgeyi 19 Kasım 2018 günü tebliğ ettiler.

Neden?

Acaba, Dr. Ulutaş bir suç mu işlemişti?

Hayır, tam aksine.

Meslek ahlâk ilke ve değerlerine aykırı davranan hekimlere izin vermemeyi TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği döneminden gayet iyi biliyor ve bunu en iyi şekilde sergiliyordu.

Hastalarına kötü mü davranmıştı? Aşılarını, izlemlerini yetersiz mi yapmıştı?

Hayır, tam aksine.

Hastalarına hep iyi hekimlik değerleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini bilerek hizmet vermiş, çocuklarını aşılatmak istemeyen bu nedenle aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin artacağı endişesiyle, TTB öncülüğünde başlatılan ‘aşı candır, hayat kurtarır’ kampanyasının öncülerinden olmuştur…

Peki, çalışma arkadaşlarına kötü mü davranmış, meslektaşlarını mı üzmüştü?

Hayır, tam aksine.

Kendini; hiç tanımadığı, yüzünü bile görmediği meslektaşları, sağlık çalışanlarının hakları/sorunları için, işten atılmayı göze alarak, ailesi ve kendi yaşamından çaldığı zamanlarda bile mücadele etmeye adamıştı. Bazen, aile hekimlerine dayatılan ‘Cumartesi nöbeti’ eylemleri için, bazen hastalar tarafından öldürülen, darp edilen, hakaret edilen meslektaşlarının cenazelerinde, mahkemelerinde, protestolarının yapıldığı alanlara bulunmak için çabalamıştı…

TTB’de aile hekimlerinin sesi olmak için, haklarının savunulması, sorunlarının azaltılması için aile hekimliği kolu kurulmasına öncülük edip, TTB Aile Hekimliği Kolunun yöneticiliğini yapmıştı…

Aile hekimlerinin izin sorunundan, defin nöbetine, kanser tarama programına, sürücü raporlarına, sözleşme fesihlerine, binalarının yıkılmasına kadar her sorununu dert edinmiş çareler bulmak için çaba göstermişti…

Peki, ne oldu da sözleşmesi feshedildi?

Dr. Ulutaş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne ikinci kez seçilmiş hekimdir. TTB kurulduğu günden beri görevi gereği tüm canlıların ve doğanın yaşam hakkını, hekimlik mesleğinin ilke ve değerleri çerçevesinde, tüm baskılara rağmen, ödünsüz ve ısrarla savunmuştur. İşte Dr. Ulutaş’ın aile hekimliği bu evrensel değerleri savunduğu için sona erdirilmiştir.

TTB’nin, insan eliyle uygulanan şiddet nedeniyle yaşanan ölüm ve acılara dikkat çekmek, kaygılarını paylaşmak amacıyla 24 Ocak 2018 tarihinde, her türlü savaş ve şiddete karşı olduğunu “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşmasının ardından kıyametler kopmuştu. TTB Merkez Konsey üyeleri, sanki bir suç işlemiş gibi 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmış, soruşturmalar başlatılmıştı. Bu nedenle önce, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi feshedilmişti. Şimdi de Dr. Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesi feshedilerek; hekimlik değerleri, yaşamın ve toplum sağlığının tarafları, aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının hak savunucuları hatta hastalar yani toplumun kendisi cezalandırılmıştır…

TTB’ye, hekimlere, aile hekimlerine, sağlık çalışanlarına, topluma yönelik bu cezalandırma derhal durdurulmalı, sözleşme fesihleri iptal edilmeli, arkadaşlarımızın ve hastalarının mağduriyetleri acilen giderilmelidir.

Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz ve vicdansız kararlara karşı hak yerini bulana dek mücadele edeceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU