Aile hekimlerine yönelik haksız soruşturmalar pandemi döneminde bile sürüyor

BASKILAR BİTSİN, NE ALKIŞ NE EK ÖDEME İSTİYORUZ…
SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Sağlık çalışanları salgının başladığı günden bu yana yakınlarına olan özlemlerini, yaşamlarını tehdit eden ortamları, hastalıklarını bir tarafa bırakarak toplumun sağlığını korumak için canla başla çabalarken, aile hekimlerine yönelik haksız hukuksuz idari soruşturmalar bitmek bilmiyor.

Balıkesir’den Ağrı’ya, Kahramanmaraş’tan en son Sakarya’ya birçok ilimiz de aile hekimi arkadaşlarımız hakkında haksız idari soruşturmalar yapılıyor, incelemeler başlatılıyor, sözleşmeleri askıya alınıyor, fesih ediliyor işlerinden ediliyor.

Aile hekimleri, yaşadıkları haksızlıklara, sağlık ortamında yaşanan olumsuzluklara karşı ses çıkardıklarında, tek taraflı belirlenen, iş güvencesi içermeyen birçok keyfi ve istismara açık ceza puanları sistemi işletilerek işinden edilmekle tehdit ediliyor, susturulmaya çalışılıyor.

Aile hekimlerine yönelik inceleme ve soruşturmaların sonucunda verilen haksız ve hukuksuz idari kararların ortak özelliği, aile hekimlerinin hizmet kusurlarından ziyade aile hekimliği sözleşmesinden kaynaklanan kuralların keyfi olarak kullanılması ve mevzuatın istismar edilmesinden kaynaklandığı açıktır.

Sağlık ortamında bütün bu olanlara karşı, sağlık hizmetlerinde yaşananlara dair eleştirilerini, görüş ve önerilerini iyi hekimlik değerlerini, halkın sağlık hakkını ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak temelinde örgütlü gücüyle sürekli dile getiren, buna karşılık idarenin soruşturmasına maruz kalan, hastalarından kopartılan, işlerinden uzaklaştırılan aile hekimi arkadaşlarımızın yanlarında yer almaya devam edeceğiz.

Arkadaşlarımız hakkında sürdürülen haksız soruşturmalara bir an önce son verilmesini, bundan sonra başta yerel idarelerin çalışanların hizmet kusurlarından ziyade arkadaşlarımızın gördükleri sorun ve haksızlıklara karşı sessiz kalmaları için uyguladıkları baskıların, işten el çektirilmelerin bir daha yaşanmayacağını umuyoruz.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan performansa dayalı, iş güvencesi içermeyen, sözleşmeli çalışma dayatmasından vazgeçilmesini, alkıştan ziyade iş güvencesi içeren, kamu eliyle oluşturulmuş mekânlar da idari baskıların olmadığı insani koşullarda çalışmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU