Aile Hekimlerine Çağrı

Başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak SES ve Dev-Sağlık İş’inde aralarında bulunduğu 12 sağlık meslek örgütünün çağrısıyla 5 Ocak 2013 tarihinde toplanan Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’nin ardından çeşitli illerde Sağlıkçılar Meclisi toplantıları gerçekleştiriliyor.

“İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkıyoruz” sloganı ile düzenlenen illerdeki Sağlıkçılar Meclisi toplantılarına aile hekimlerinin katılımı büyük önem taşıyor.

Kamu özel ortaklığı hayata geçtikten sonra ne halkımız ne biz hekimler katkı paylarının altından kalkamayız. Kamu Hastane Birlikleri ile 49 yıllığına kiralanan hastaneler, daha çok kar etmek isteyen hastanelere, güvencesiz taşeron işçiler olarak çalışacağımız kurumlara dönüşüyor. Bu gidişe dur demek için ilinizdeki Sağlıkçılar Meclisi toplantılarına katılınız. Hem mesleki geleceğimize hem de ilk görevimiz olan halkımızın sağlık hakkına sahip çıkalım.