TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 tarihinde Sözleşme fesihleri, diğer örgütlerle ilişkiler, sürücü raporları, Sağlık Bakanlığından taleplerimiz, Karadeniz Bölgesi AH leri buluşması gündemi ile Bursa Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Alınan Kararlar:

1- Sözleşme fesihleri gerçekleşmeden önce yapılması gerekenler:

  1. Birinci basamakta örgütlü diğer kurumlarla oluşturulan çözüm grubu ile Bakanın ziyaret edilmesi, sorunların aktarılarak fesihlerin yapılmaması konusunun kararlılıkla dile getirilmesi
  2. Bakanlık randevu vermezse; her ilden değişik kurumlardan olan 2 şer kişinin Sağlık Bakanlığı önünde toplanması. Kurum temsilcilerinden 2 şer kişiyle Bakanla görüşme zorlanması
  3. Buna rağmen Bakanla görüşme gerçekleşmezse, Sağlık Bakanlığı önüne çadır kurularak her gün bir ilden gelen kurum temsilcilerinin sırayla birer gün nöbet tutulma eyleminin gerçekleştirilmesi.

2- Fesihler gerçekleştikten sonra;

  1. Aynı gün ya da ertesi gün çözüm grubu ile hızla bir araya gelerek ortak eylem planı yapılıp uygulanmasına,
  1. Fesih olunan illere giderek destek olunmasına,
  1. Sözleşme  fesihleri tüm girişimlere rağmen uygulanırsa, eş zamanlı olarak tüm illerde HSM önünde 08-17 saatleri arasında “Arkadaşlarımız işine geri dönsün”  (veya benzeri tek cümlelik başka bir taleple) pankartıyla, arkadaşlarımız işe geri alınana dek oturma eylemi yapılması, eylemin kamuoyu yaratması amacıyla basın, sosyal medya, aile, kayıtlı kişiler, STK lar gibi toplum desteğinin sağlanması, böylece eylemlerin etkin hale getirilmesi, süreklileşmesi

3- Sürücü raporları ile ilgili konunun bileşenleri ve Uzmanlık dernekleri ile birlikte hızla bir Çalıştay düzenlenmesine; çalıştay hazırlıkları için Dr. Ersan Taşçı, Dr. Filiz Ünal İncekara, Dr. Yaşar Ulutaş’ın görevlendirilmesine, konuyla ilgili kısa bir açıklamanın hazırlanarak web sitemize konması kararlaştırıldı.

4- Aile Hekimliği Kol toplantısının yapılması, Ankara da 2 gün sürecek toplantıya tabip odalarının AH Komisyonlarından katılım sağlanması; bu toplantıyla, daha önceden sözleşme dönemleri oluşturulan ve web sitemizde yer alan taleplerin güncellenmesi, cumartesi direnişi ile ilgili bütünlüklü değerlendirme yapılması, bu amaçla çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı.

5- 26 Mart 2016 tarihinde Trabzon da Karadeniz bölge toplantısının, akabinde kol yürütmesinin yapılması uygun görüldü.