Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak ASM ve TSM’lerde ayda en az 8 saat  Cumartesi nöbet dayatmasının 3 Ocak 2014 tarihindeki ilk uygulaması çalışanların direncine mağlup geldi.


İstanbul’da bazı ilçelerde %100 olan Cumartesi nöbet protestosu %90’ı aşan oranda başarılı oldu.

TTB’nin ve birinci basamakta örgütlü sendika, derneklerin çağrısına uyan birinci basamak çalışanları Cumartesi günü kendilerine dayatılan haksız hukuksuz nöbeti kabul etmeyerek ASM’lerini açmadı, nöbetlere girmedi.

İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubelerinin çağrısıyla 3 Ocak 2014 tarihinde Maltepe’de ve Silivri’de bir araya gelen ve vatandaşların da destek verdiği birinci basamak çalışanları Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlara ve halka dayattığı piyasacı sağlık politikalarını protesto etti.

Maltepe’de Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya gelen birinci basamak sağlık çalışanları, Dr. Ayten İnan’ın hazırladığı ve sunduğu ‘Ateşli çocuğa yaklaşım’ konulu halk sağlığı eğitimi, forum düzenledi.

Daha sonra yapılan basın açıklaması öncesinde bir konuşma yapan TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, “Bugün ASM’lerde acil sağlık hizmeti sunmanın olanağının olmadığını, bu nedenle acil hastaların tedavilerinin gecikmesi durumunda yaşanacak olası ölümlerden ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetten Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olacağını” söyledi ve “Bu politikalarda ısrar eden bakan istifa etsin” diye konuştu.

SES Şişli Şube başkanı Fadime Kavak’ın konuşması sonrasında ortak basın açıklamasını İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı okudu.

Toplantı ve açıklamaya İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Öğüt ile Maltepe’de ve Anadolu yakasında çalışan birinci basamak çalışanları katıldı.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklama sonrası, İstanbul Tabip Odası ve SES temsilcilerinden oluşan heyet, Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nden DİSK Dev Sağlık-İş’e üye oldukları için çıkartılan işçilerin hastane önünde kurduğu direniş çadırını ziyaret etti işçilerin günlerdir kararlılıkla sürdürdükleri mücadelelerine destek verildi.

Her iki direnişçi grubun eylemlerinin birleştiği ziyarette “Direne direne kazanacağız” sloganı atılırken, coşkulu ve heyecanlı anlar yaşandı.

Silivri’de ise halk eğitimi toplantısı ve basın açıklaması Silivri Eğitim Sen’de yapıldı. İTO birinci basamak temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar ve Dr. Çağrı Beyhun Sehat, SES Silivri temsilcisi Zübeyde Öztürk ve Silivri birinci basamak çalışanlarının katıldığı buluşmada, Dr. Gökpınar Silivri’de ASM nöbetine gitmeme oranının % 100 olduğunu bildirdi.