Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar

Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli 15 Nisan 2014 tarihinde tüm illerde gerçekleştirilen toplantılar sonrası alınan kararlar aşağıdadır. Tüm illerin tutanaklarını yada ek önerileri varsa göndermeleri önemlidir.

15.04.2014 tarihli ATO Aile Hekimliği Komisyonu Kararları

1- Acil Nöbetlerde Can güvenliği problemi olduğu, Acillerdeki sanal ve kışkırtılmış bir talep olduğu, bunun sermaye ve Hastane yönetimi tarafından (kar getiren alan olduğu için) özellikle yükseltildiği tespiti yapılmıştır.

2- Sigorta şirketleri tarafından başka bir kurum acil nöbetlerindeki uygulamalardan doğan malpraktis cezalarının karşılanmaması söz konusu olacaktır.

3-Acil Hizmetinin özel bir alan ve özel bir bilgi ve birikim eğitim gerektirdiği Acil hizmet uygulama yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu alanda yeterlilik olmadan nöbet tutulması telafisi imkansız sakıncalar yaratabilir.

4- Acil hizmeti sunumunu AH'lerine tutturulan nöbetlerle gerçekleştirilirken Acil uzmanlarının başka alanlarda çalıştırılması söz konusu olabilecektir. Bu da Acil uzmanları ve çalışanları açısından dezavantaja dönüşebilecektir.

5- Nöbet uygulamasından, Nöbet tutanların dışında, muafiyeti olanlar ve diğer sağlık çalışanları da, boşluk doldurmaları gerektiğinden etkilenmiş olacaklardır.

6- Nöbetlerle ilgili gönderilen bilgi formlarını doldurulurken yasal haklarımın saklı kalması şerhi düşülerek imzalanması. (Bu konuda bugün ortama bilgi notu atılarak imzaların şerh düşülerek atılması önerildi büyük katılım sağlandı)

Yukarıdaki tesbitler doğrultusunda ;

a- Malpraktis için, Acil Nöbetlerin sigorta şirketleri tarafından ödenip ödenmediğinin ortak bir metinle talep edilerek, alınan sonuçların taleplerimizi dile getirirken kullanılmasının sağlanması.

b- Yukarıdaki tespitlerimizi içeren broşürlerin basılarak demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve dernekler aracılığı ile dağıtılarak işyerlerinde çalışanların bilgilendirilmesi ve bu konuda haklı taleplerimizin yanında olmaları sağlanmalı

c-Nöbet tutmaya hayır demek için büyük bir miting yapılmasının hazırlığında bulunmak.

 (Miting tarihi için diğer illerle istişare de bulunması ve eş zamanlı olması konuşuldu)