Sözleşmelerden damga vergisi

Aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi alınamaz. Bazı il valilikleri ve sağlık müdürlükleri tarafından, aile hekimliği uygulaması kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile imzalanacak olan sözleşmeler dolayısıyla damga vergisi kesintisi yapılacağının ifade edildiği öğrenilmiştir.

Aile hekimliği sözleşmeleri niteliği itibariyle damga vergisine tabi belgelerden değildir. Nitekim geçmiş dönemlerde aile hekimlerinden damga vergisi kesintisi yapılmasının hukuka uygun olmadığı çok sayıda yargı kararı ile ortaya konulmuştur. Son olarak, 15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile Damga Vergisi Kanunu’nun damga vergisinden istisna tutulan belgelerin gösterildiği 2 Sayılı Tablo’da değişiklik yapılmış; Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Mevcut hukuksal durum karşısında, aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi alınması mümkün değildir. Aksi yönde yapılacak işlem ve uygulamalar hukuka aykırı olacaktır. Bu şekilde bir uygulama ile karşılaşan meslektaşlarımızın başvurması halinde söz konusu işlemin iptali için kendilerine her türlü destek verilecektir.

Diğer yandan, aile hekimlerimizin ve aile sağlığı elemanlarının mağduriyet yaşamamaları için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanlığı’na ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na başvuru yapılmış; ivedilikle tüm Halk Sağlığı İl Müdürlükleri ile Valiliklerin hukuksal durum hakkında bilgilendirilmesi ve aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılacak sözleşmelerden damga vergisi alınmayacağının duyurulması talep edilmiştir.