İhtar puanlarını 200'e çıkarmak çözüm değil!

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Aile Hekimliği sözleşme feshi için gereken ihtar puanı 100’den 200’e çıkarıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, ihtar puanlarının 200'e çıkarılmasının çözüm olmadığını vurguladı. 

01.03.2016

BASIN AÇIKLAMASI

İHTAR PUANLARINI 200’e ÇIKARMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Aile Hekimliği sözleşme feshi için gereken ihtar puanı 100’den 200’e çıkarıldı.

14 aydır devam eden nöbet eylemi aslında “uzun, esnek, angarya çalışmayı kabul etmiyorum” diyen sağlık çalışanlarının haklı mücadelesidir. Bu mücadele karşısında Bakanlık eylemleri kırmak için birçok yaptırım getirmiştir. 16 Nisan 2015’de yapılan değişiklikle 5 ceza puanı 20 ceza puanına çıkarıldı, bu hamle eylemleri kıramayınca yeni yollar aranmaya başlandı. Önce Halk Sağlığı Müdürlükleri ikna telefonları açtı; “ASM’leri açın denetimden sonra tekrar kapatın, size ceza yazmayacağız” dedi, emekçileri işten atmakla tehdit etti, bazen cezalar üst üste gönderilerek sağlık çalışanları yıldırılmaya çalışıldı. Yeni düzenleme de eylemleri kırmaya yönelik bir tutumdur. 200 ceza puanını, Aile Sağlığı Merkezi çalışanları şöyle yorumluyor; Sağlık Bakanlığı bize “bakın ceza puanlarını da yükselttik, gelin cumartesi günü hatta Pazar günü ve hatta hafta içi de akşam 24:00’e kadar çalışın”. Sizce sağlık çalışanları bu kadar uzun süre çalıştığında daha iyi bir koruyucu sağlık hizmeti verebilecek mi? Yoksa karmakarışık sağlık hizmeti sunumu halkın kafasını karıştırıp, hekimine hemşiresine ulaşamayan gebe, bebek, çocuk mu yaratacak?

Valilikler tarafından verilen cezaların mahkemelerden döndüğünü gayet iyi bilen Bakanlık, iyi bir birinci basamak sağlık hizmetinin nasıl oluşturulabileceğini bilen biz sağlık emekçilerini göz ardı ederek yola devam edemeyeceğini bilmek zorunda. Hele cezaları arttırarak, rakamlarla oynayarak, cezalar yağdırarak iş yükü altında ezilen sağlık çalışanlarını ikna edemez.14 aydır sahada birbirine kenetlenen çalışanlar, bir yandan eylemlere devam ederken bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini, iyi hekimlik değerlerini tartışmaktadır.

Ayrıca; haftada 40 saat çalışıp ekstradan konan fazla çalışma anlamına gelen cumartesi nöbetlerine gitmeyen birçok sağlık çalışanının ihtar puanları 200’ü aştığı gibi yönetmelik değişikliği yayımı tarihinde sonraki zaman dilimini kapsamaktadır (Madde 1, Paragraf).

Hiçbir meslek grubunda olmayan bu cezalandırma/puan uygulaması Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bugüne kadar yanında olduğumuz meslektaşlarımızın bugünden sonra da yanında olacağız. Bu, keyfi ihtar puanları derhal kaldırılmalıdır.

Sayın Bakan, rakamları değiştirmek yerine birinci basamak sağlık hizmetlerine ve sağlık emekçilerine bakışınızı değiştirirseniz, uzun yıllar bu halkın ihtiyacı olan sistemi kurmak mümkün olur. Bu sistem kurulana kadar biz aile sağlığı çalışanları tarih yazmaya ve direnmeye devam edeceğiz.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU