Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı'na açık mektup

TTB Aile Hekimleri Kolu, son dönemde aile hekimlerini hedef alan, suçlayan ve hırpalamaya çalışan tutum ve açıklamaları dolayısıyla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na açık mektup gönderdi.

Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na
Aile Hekimlerinden Açık Mektup

Sayın Bakan;

Son dönemlerde aile hekimliği ortamında yarattığınız tahribata ek olarak, doğrudan meslektaşlarımızı hedef alan, suçlayan, hırpalamaya çalışan tutum ve davranışlarınız nedeniyle size bu açık mektubu yazmayı uygun gördük.

Sayın Bakan;

Biz aile hekimlerinin meslek örgütü olarak özellikle aile hekimliğine getirmeye çalıştığınız zorlama yorum ve angarya görev üretme telaşınızın, bu memlekette sağlık alanında bir şeylerin yanlış yönetildiği kaygınızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani ortada bir suçluluk duygusu yoksa sahada özveriyle çalışan 22 bini hekim olmak üzere 44 binden fazla birinci basamak sağlık çalışanının üzerine hangi gerekçeyle bu kadar çok saldırılır anlayamıyoruz.

Sayın Bakan;

Biz aile hekimleri bu görevi selefinizin bizlere taahhüt ettiği aile hekimliği ortamı koşullarıyla kabul ettik, ki sözleşmelerimizde aile hekimliği dışında gelir getirici hiçbir iş yapmama taahhüdümüz de vardır. Siz bu taahhüdü bozduğunuz gibi, yönetmekte yetersiz kaldığınız tüm alanlarda da angarya görevlerle bizleri joker eleman olarak kullanmaya kalktınız.

Sayın Bakan;

Aile hekimlerine vermeye çalıştığınız angaryalara gerekçe olarak geçmişten bu güne sunduğunuz argümanların da ne yazık ki yanlışlıklarla dolu olduğu hem aile hekimliği camiası hem de kamuoyu tarafından açık biçimde görülmektedir. Bu nedenle olsa gerek söylediklerinizi sürekli değiştirerek yeni argümanlar öne sürmektesiniz. Bunun son örneği de “Aile hekimlerinin ÇOĞU zaten özel hastane acillerinde nöbet tutuyor” söyleminizdir ve bu da bundan öncekiler gibi DOĞRU DEĞİL'dir.

Sayın Bakan, kaldı ki BİRKAÇ aile hekimi dediğiniz gibi özel hastanelerde nöbet tutuyor olsunlar. Sizin göreviniz, taahhüdüne aykırı davranan bu meslektaşlarımızı ayıklamak ve aile hekimliği ortamını, halkın sağlığını tek meşgalesi sayan ve gerçekten sahiplenen hekimlere bırakmaktır. Bulunduğunuz makam, şikayet etme makamı değil icraat makamıdır. Sizi, varsa özel hastanelerde kaçak olarak nöbet tutan aile hekimlerini açıklamaya davet ediyoruz. Sizi bu özel hastanelerin adını açıklamaya davet ediyoruz. Sizi iddialarınızı kanıtlamaya davet ediyoruz.

Sayın Bakan, birkaç istisna olay nedeniyle “ÇOĞU” diyerek 22 bin meslektaşımızı suçlayamazsınız. Bu son söyleminizle zan altında bıraktığınız 22 bin meslektaşımız adına tarafınızdan özür bekliyoruz. 

Saygılarımızla…

TTB Aile Hekimleri Kolu