Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim?

TTB Aile Hekimleri Kolu, Şanlıurfa'da anne ve bebek ölümlerinin arttığı iddiasıyla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yaptı.

06.12.2014

BASIN AÇIKLAMASI

ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU KİM?

Şanlıurfa’da yerel yayın yapan bir gazete; 15-49 yaş kadın izlemlerinin yeterince yapılmadığı Şanlıurfa’da geçen yıl anne ve bebek ölümlerinde artış yaşandığı, bu artışın sorumlusunun birinci basamak sağlık çalışanları olduğu iddiasıyla bir haber yayımladı.

Hatırlanacağı gibi, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimleri hakkında 15-49 yaş kadın izlemlerini yeterince yapmadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, sözleşme feshiyle sonuçlanacak ceza puanları vermişti.

Yapılan  soruşturma sonucunda Aile Hekimlerine verilen ceza puanlarının, çalışanlara mobbing uygulamalarının bir parçası olduğu kabul edilmiş; meslek birliğimiz TTB ve Aile Hekimlerinin örgütlü olduğu dernek ve sendikalar, Aile Hekimlerine yönelik baskılara karşı basın açıklamaları (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ailehek-4907.html) ve kitlesel protesto eylemleri yapmışlardı.

Gazete, Şanlıurfa Valisi ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bu soruşturmalarda sağlık çalışanlarını kayırdığı, verilen ceza puanlarını uygulamadıkları şeklinde ithamda bulunmuş, anne ve bebek ölümlerinden Aile Hekimlerini sorumlu tutarak basın ahlak ve ilkelerine uygun olmayan, çalışanları ve idarecileri zan altında bırakan kabul edilemez yayın yapmıştır.

Gazetenin aynı haberinde anne ve bebek ölümleri için:

“Sık  yapılan doğumlar, batıya tarım işçiliğine gidilmesi, doğum yapacak bazı kadınların yaşlarının 35’ten büyük olması, beş doğumdan fazlasının gerçekleşmesi ve sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı çıkması gibi sebeplerden dolayı ülkede en fazla anne ve bebek ölümü Şanlıurfa’da gerçekleşiyor” saptaması yapılmasına rağmen;

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, anne ve bebek ölümlerinde yaşanan artışı, Aile hekimlerinin sadece 15-49 yaş kadın izlemlerini yetersiz yapmalarına bağlama iddiası konuya bakış açısının ciddiyetten uzak olduğunu düşündürmektedir.

Gazetenin bilgi aldığını yazdığı ‘gizli yönetici’ kimdir?

Bu bilgi Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilerinden alınmışsa ve bunlar doğruysa bu kadar önemli bir iddianın sahipleri nasıl oluyor da hala görevlerine devam edebiliyorlar?

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, Aile Hekimlerine birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılan, doğum kontrol yöntemi gereçleri, gebelik ve bebeklik dönemi destekleyici ilaçlarını yetersiz sayıda verdikleri kayıtlarda mevcuttur.

Bu durumu eleştirip açıklama yapan Aile Hekimleri hakkında Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 15-49 yaş kadın izlemlerini eksik yaptıkları iddiasını bahane ederek soruşturma başlatması baskıcı bir tutum değil midir?

Soruşturma açılan 19 Aile Hekimine kayıtlı bulunan hiçbir anne ölümü yaşanmazken, Aile Hekimlerinin geriye dönük anne izlemlerini daha önce yapılmış gibi gösterdiğini iddia etmek, böylece çalışanları sahtekârlık yapmakla itham etmek yargı tarafından değerlendirilecektir. Bu konuda meslek örgütümüz TTB, bu iddiaların yer aldığı gazeteye tekzip yazısı gönderip, suçlanan üyelerimizin başlatacağı hukuk mücadelesini destekleyecektir.

Şanlıurfa’da anne ve bebek ölümlerinin arttığı iddiası önemle araştırılmalı, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin sorunları her yönüyle değerlendirilmeli, aksaklıklar ivedilikle giderilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde Aile Hekimliği sistemiyle başlatılan performansa dayalı hizmet anlayışından, sözleşmeli çalışma dayatmalarından, tüm toplumu kapsamayan, parçalı hizmet politikalarından vazgeçilmelidir.

Şanlıurfa’da yaşandığı iddia edilen anne ve bebek ölümlerini önemsiyor, bölgede koruyucu sağlık hizmetlerinin, savaş sonrası yaşanan yoğun göçün ve sağlık çalışanlarına yönelik baskıların ilgili taraflarla konuşulacağı bir toplantının en yakın tarihte Şanlıurfa’da yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.

TTB AİLE HEKİMLERİ KOLU