TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) Yürütme Kurulu aile hekimlerine yönelik baskıları ve Sayıştay'ın aşı raporunu değerlendirmek üzere Diyarbakır'da toplandı. 29 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar şöyle: 

1. TTB-AHK 28 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası'nda gerçekleştirdiği ‘Aile Hekimlerinin Hakları’ toplantısı değerlendirildi. Toplantının hem hazırlık sürecinin iyi yapılması hem de katılımcıların yeterli ve etkin katılımı sayesinde başarılı geçtiği, katılımcılardan alınan geri bildirimlerin bu tespiti güçlendirdiği dile getirildi. Yapılan hazırlık süreci ve toplantıdaki tartışmaların daha sonra geliştirilerek tüm aile hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanlarının yararlanacağı yazılı kaynağa dönüştürülmesi için yapılacaklar görüşüldü.

2. Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun, aşılarla ilgili bölümü gündeme alınarak, aile hekimlerinin aşıların korunmasından uygulanmasına kadar her adımda oldukça hassas olduğu, gerekli özveriyi her zaman gösterdiği vurgulandı. Sayıştay raporunun elden geçirilerek birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili bölüm hakkında rapor hazırlanması ve konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığıyla görüşme talebinde bulunulması kararlaştırıldı.

3. Aşı çalışma grubun; okul aşılarının okullarda topluca uygulanması ile Sağlık Bakanlığı'nın aşı programında yer almayan menenjit, rota virüsu gibi aşıların uygulanması ve erişkin bağışıklama ile ilgili halka yönelik bilgilendirici metinlerin hazırlanarak web sitesine konulması önerilerinde bulunulması kararlaştırıldı.

4. Aşının önemini topluma anlatmak amacıyla ‘ASM lerde aşı nasıl yapılır?’’ konulu video hazırlanması kararlaştırıldı.

5. Diyarbakır ili özelinde aile hekimi oda aktivist ve yöneticilerine yönelik denetim, inceleme, soruşturma, ceza uygulamaları ve sözleşme fesihleri gibi uygulanan idari baskıların, mobing düzeyinde olduğu, buna karşın yapılacak hukuki (Diyarbakır da HPV taramaları için soruşturma başlatılan hekimler için bir savunma metninin oluşturulup Web sitesi üzerinden tüm hekimlerle paylaşılması) ve fiili girişimlerin ayrıntıları görüşüldü.   

6. TTB AH Kolunun 4 Mayıs 2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa’da yapılacak toplantının çalıştay formatında olmasına, ‘Birinci basamakta anne çocuk sağlığı, bağışıklama ve göçmen sağlığı’ olarak dört ayrı konunun tartışılmasına; Kasım 2019 tarihlerinde (30 Kasım-1 Aralık 2019) yapılması için hazırlıkların hızlandırılmasına karar verildi.

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/haber_goster.php?Guid=453b667e-90fb-11e9-8723-b036fa47746e

7.  İkinci Aile Hekimleri Buluşması kitabının yayınlanması üzerine, kitabın başta aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarıyla buluşturulması için yapılacaklar görüşüldü.

8.  Sosyal medya çalışma grubu oluşturulması uygun görüldü.

9.  Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durumunda yapılması gerekenleri bildiren sade, anlaşılır bir rehber hazırlanması kararlaştırıldı.