İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları

5 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu toplantısı notları:

1-Nöbetler konusu genelinde Adana’da yaşanan nöbet sorunu ve diğer illerde yaşanan nöbetler konuşuldu. Hangi illerde nerelerde ve hangi şekilde nöbet tutulduğunun belirlenmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Nöbetler konusunda neler yapılabileceği tartışıldı. ZMS Sigortasının nöbetler sırasında doğabilecek olayları da kapsayıp kapsamayacağının yazılı olarak sigorta şirketlerine sorulmasına karar verildi.     

2-Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimleri konuşuldu. İngiltere’de aile hekimliği yapmış ve şu anda İstanbul’da yaşayan bir hekim arkadaşımız oradaki eğitimler ve nöbetler konusunda deneyimlerini paylaştı.

3-Güçlükonak’ta sözleşmesi fesih edilen aile hekimi arkadaşımızın son durumu ve TTB’nin bu konuda yaptıkları paylaşıldı. Ve bu arkadaşımızın davalarında TTB’nin hukuksal destek vererek müdahil olduğu bilgilendirilmesi yapıldı.

4-Yeni kurulan sendikanın meslek örgütünün yerini tutamayacağı birbirinin alternatifi olmadığı tartışıldı.

5-Polio ve aşılama konusunda illerde yapılan uygulamalar konuşuldu. Suriyelilerin sağlık sorunları ve onların bize yansımaları ile ilgili deneyimler paylaşıldı. Artık tüm şehirlerin Suriyeli hastaları olduğu paylaşıldı. Polionun bir halk sağlığı sorunu olduğu ve bu konuda TTB’nin bugüne kadar olduğu gibi halk sağlığını ilgilendiren konularda müdahil olması gerektiği bu amaçla halk sağlıkçılar tarafından farkındalık yaratılması için çalışma başlatılması konusunda öneri götürülmesi kararlaştırıldı.

6-Hekimlik ve diğer açılardan önümüzdeki dönemin geçtiğimiz yıllardan zorlu bir dönem olacağı daha aktif, daha katılımcı, daha enerjik ve hızlı refleks verebilen bir çalışma ortamının bizi beklediği konuşuldu.