Dayakçı Müdür Görevden Alındı

Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi'nde çalışan Dr. Mehmet Aksu'yu darp eden Bingöl Adaklı Entegre Devlet Hastanesi Müdürü Murat Becerikli görevden alındı.

Hatırlanacağı üzere, 2 Ağustos 2014 tarihinde Bingöl Adaklı Entegre Hastanesi hekimi Dr. Mehmet Aksu sokak ortasında 6-7 kişinin saldırısına uğramış, saldırganlardan birinin aynı hastanede idari ve mali işler müdürü olarak görev yapan Murat Becerikli olduğu anlaşılmıştı.

Saldırının ardından birçok açıdan kabul edilemez olan bu olayın takipçisi olacağımızı ve hastane müdürü görevden alınana dek girişimlerimizi sürdüreceğimizi açıklamıştık.

Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri sonucu hastane müdürü nihayet görevden el çektirildi.

Son zamanlarda hekimlere yönelik şiddet artmakla birlikte, birçok il ve ilçede hastane yöneticileri ve mülki amirler hekimlere maalesef mobing uygulamaktadır.

Kimden gelirse gelsin hekimlere yönelik her türlü şiddetin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Şiddetin ana kaynağı olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor, Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda tarafları toplayarak hep birlikte çözüm üretilmesi için çaba sarf etmeye davet ediyoruz.   

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB Aile Hekimliği Kolu