Damga vergilerinin iadesi

Önceki sözleşme dönemlerinde aile hekimlerinden kesilen damga vergilerinin iadesi. Önceki sözleşme dönemlerinde aile hekimlerinden kesilen damga vergilerinin iadesi istenebilir. 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa’nın 17.maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun damga vergisinden istisna tutulan belgelerin gösterildiği 2 Sayılı Tablo’da yapılan değişiklikle, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Mevcut hukuksal durum karşısında, yeni yapılacak olan aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi alınamayacağı açıktır.

Ancak anılan Yasal düzenlemenin öncesinde de esasen aile hekimlerinden damga vergisi alınmasının hukuksal bir temeli bulunmamaktadır. Zira aile hekimliği sözleşmeleri niteliği itibariyle damga vergisine tabi belgelerden değildir. Nitekim 15.06.2012 tarihinin öncesinde aile hekimlerinden damga vergisi kesintisi yapılmasının hukuka uygun olmadığı çok sayıda yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Bu nedenle aile hekimlerinin ilgili Vergi Dairelerine başvuru yaparak geçmiş beş yıllık dönem içinde kendilerinden kesinti yoluyla alınan damga vergisinin iadesini talep edebileceklerini, bu talebin yazı ile reddi ya da 60 gün içinde yanıt verilmemek suretiyle zımnen reddi üzerine 30 gün içinde Vergi Mahkemesi’nde dava açmaları mümkündür.

Maaşlarından kesinti yoluyla damga vergisi tahsil edilmiş olan aile hekimleri, ekte yer alan başvuru dilekçesinden ve dava açmaları gerekmesi durumunda Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olan dava dilekçesi örneğinden durumlarına uygun düzenlemeleri yaparak yararlanabilirler..