TTB Aile Hekimliği Kolu Örgütlenme ve 14 Mart Programını Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu, 21 Ocak 2021 tarihinde odalarda aile hekimliği örgütlenmesi, COVID-19 aşıları, 14 Mart programı, sağlık platformu ve sosyal medya gündemleriyle çevrimiçi bir toplantı yaptı.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar şöyle:

  • Pandemide gelinen nokta değerlendirildi. Gerek COVID-19 aşılarının gerekse diğer rutin uygulamada olan aşıların aile sağlığı merkezlerine (ASM) ulaşımının ilden ile, ilçeden ilçeye farklılıklar gösterdiği; bazı ilçelerde aşılar ASM’lere ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince teslim edilirken, bazı ilçelerde aile hekimlerinin gidip ilçe müdürlüklerinden aşı alması istendiği bilgileri aktarıldı.
  • 85 yaş üstü kişilerin aşılamasının kimi il ve ilçelerde evlerde aşı ekiplerince yapıldığı, kimi ilçelerde ASM’ye yönlendirmelerin olduğu; uygulamadaki farklılıkların hizmetin eşit ve adil sunumuna olanak vermediği belirtildi.
  • Ülkemizde halen bir aşı yasasının olmaması nedeniyle aşı öncesi onam formunun zorunlu kılındığı, COVID-19 aşısı öncesi onam formunun dijital ekrandan yapılmasının da hukuki kaygıları beraberinde getirdiği dile getirildi.
  • Sağlık Bakanlığı aşı sonrası istenmeyen etki riskine karşı kişilerin yarım saat gözlenmesini istediği fakat MHRS’de otomatik olarak öğleden sonra ve 10 dakikada bir düzenleme yapıldığı kaydedildi.
  • ASM’lere gelen bebek, çocuk ve gebelerin aşılarının da yapıldığı düşünülürse, randevu ve çalışma programlarının aile hekimleri tarafından yapılması gerektiği anlatıldı.
  • Tabip odaları ile iletişim geçilmesi, aile hekimliği komisyonlarını henüz kurmayan odalarda çalışmaların yapılması ve kurulu odalarda ise işlevli hale getirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılması kararı alındı.
  • Birinci Basamak Sağlık Platformu’nda Aile Hekimliği Kolu adına yetkili Dr. Filiz Ünal’ın yanında Dr. Emrah Kırımlı’nın da yetkilendirilmesine karar verildi.
  • Aile Hekimliği Kolu’nun sosyal medyada daha hızlı ve etkin çalışması amacıyla Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Sibel Uyan, Dr. Bulut Ezer, Dr. Serhan Safatlı, Dr. Erhan Özeren’den oluşan bir grup oluşturulması kararı alındı.
  • TTB’nin 14 Mart programı için ASM’lerin mekan sorunlarının konu edilmesi ve birçok etkinliğin 14 Mart programına dahil edilmesi için öneri götürülmesi kararlaştırıldı.