Silivri ASM çalışanları 'Acil hastane nöbetleri' için açık referandum yaparak HAYIR dedi!

İstanbul'da ASM sağlık çalışanlarına Haziran ayı için hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet uygulaması amacıyla hazırlanan nöbet listelerinin TSM tarafından çalışanlara tebliğ edilmesiyle ASM çalışanları ilçe düzeyinde acil toplanıp durumu değerlendirmeye başladı.


Silivri temsilciliğimizin çağrısıyla 22 Mayıs Perşembe günü 'Acil Nöbet' gündemli toplantı gerçekleştirdi.

İlçede bulunan ASM çalışanlarının çoğunluğunun katıldığı toplantıda, çalışma haklarını koruma adına hukuksuz olarak dayatılan nöbetlere gitmeme kararı, her ASM ve Cezaevi için açık oylamalar yapılarak oy birliğiyle alındı.

İstanbulun diğer ilçelerinde de benzer toplantıların yapıldığı ve çalışanların nöbet dayatmalarına karşı direnme kararları aldığı dile getirildi.  

İstanbul Tabip Odası
Silivri Temsilciliği