Değerli meslektaşlarımızın dikkatine!

Değerli Meslektaşlarımız,

 

“24.11.2014 tarihli ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinin beşinci fıkrasında: Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir” denilmekteydi.

 

07.09.2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 59. Maddesi ile”  aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına zorunlu “ayda asgari sekiz saat” nöbet uygulaması kaldırılmıştır. Türk Tabipleri Birliği’nin konuyla ilgili yazısına ve Resmi Gazeteye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

TTB'nin konuyla ilgili açıklaması için tıklayınız.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm