Aile Hekimleri Şiddet/Hak Kayıpları/Yüksek ve Adaletsiz Vergi Kesintileri Karşısında Taleplerini Belirledi, Sonuç Alana Dek Sürekli Eylem Programı Oluşturdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) genişletilmiş toplantısı, 10-12 Kasım 2023 tarihlerinde 24 tabip odasından 40 aile hekiminin katılımıyla Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının ilk günü tanışma ile Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Alpertan Açar’ın iki günlük programı sunmasıyla başladı. Daha sonra Dr. Mehmet Zencir tarafından “COVID-19 Pandemisi ve 6 Şubat Depremi Deneyimlerimizle Olağandışı Durumlarda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Nasıl Olmalı?” başlıklı sunum yapıldı. Katılımcıların katkı ve önerileri doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılması gerekenler belirlenmeye çalışıldı.

Toplantının ikinci gününde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı aile hekimlerini selamladı. Kolun, sağlık emekçilerinin mücadelesine verdiği katkı için teşekkür eden Korur Fincancı, toplantının verimli geçmesini diledi. Dr. Sibel Uyan’ın, kolun geçmiş dönem faaliyetlerini içeren sunumu sonrası Dr. Abdullah Karadağ’ın hazırladığı sunum eşliğinde “Sağlık Çalışanlarına Şiddet ve Hak Kayıpları” tartışması yürütüldü. Tartışmalar ışığında şiddetin son bulması ve hak kayıplarının karşılanması için sonuç alana dek uzun süreli eylem kararı alındı. İkinci günün son oturumunda ise “Aile Hekimliğinde Son Mevzuat Değişikliklerinin Anlamı ve Sonuçları” tartışıldı. Dr. Recep Koç’un kolaylaştırıcılığında Anayasa Mahkemesi kararlarının disiplin mevzuatı başta olmak üzere neleri değiştireceği, bununla bağlantılı olarak hak alma mücadelesini engellemeye yönelik cezalar karşısında neler yapılabileceği konuşuldu.

Toplantının son gündem maddesini “Aile Hekimleri ve Diğer Sağlık Çalışanlarından Alınan Vergiler” oluşturdu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube önceki dönem başkanlarından Dr. Kubilay Yalçınkaya bir sunum yaparken; aile hekimleri ise vergi oranlarının yüksekliğine ve sağlık emekçileri arasındaki eşitsizliğe dikkat çekti. Önemli bir hak kaybına neden olan vergi kesintileri karşısında talepler oluşturulurken, taleplerin yerine getirilmesi için sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte üç ay süreli etkili bir program oluşturulması kararlaştırıldı.

Kararların yaşama geçirilmesi için izlenecek sürecin de tartışıldığı toplantının ayrıntılı raporunun kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı da belirtildi.