’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’

Mahkemenin  değerlendirme neticesinde;

ilgili kanun hükümleri uyarınca belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilecek olup, dolayısıyla defin ruhsatı düzenleme görev ve yetkisinin mesai saati içinde ya da mesai saatleri dışında herhangi bir ayrıma gidilmeksizin esasen belediye tabibinde olduğu, belediye tabibinin bulunmadığı yerlerde ise bu hizmetin aile hekimliğinin uygulandığı yerlerde toplum sağlığı hekimi veya aile sağlığı hekimi tarafından yerine getirileceği, Konyaaltı ilçesinde ise belediye tabibinin bulunduğu anlaşılmakla, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kararı verilmiştir.

Karar için tıklayınız...