Aile Hekimleri Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyelerinin Yanındadır

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Kasım 2023 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerini temelsiz gerekçelerle hukuksuz, adaletsiz ve haksızca görevden alma kararı vermiştir.

Bu karar, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne, meslek birliğinin özerk ve bağımsız yapısı bakımında ülkemize büyük bir zarar vermiştir.

Bu karar, hekimlerin iradesini yok sayma, haklarını aramalarına ve halkın sağlık sorunlarını hiçbir etki altında kalmadan gündeme getirebilmelerine engel olma anlamını taşımaktadır.

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) ve başka sağlık merkezlerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve baskılar olduğunda sesini çıkaran, şiddetin önlenmesi için çözüm geliştiren, talepte bulunan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele eden TTB Merkez Konseyi üyelerinin Dr. Melike Erdemin 11. ölüm yıldönümünde görevden alınması kabul edilemez.

Aile hekimlerini ve ASM çalışanlarını pandemi döneminde yalnız bırakmayan, ASM çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanı ilk yetiştiren, salgının gizlenen büyüklüğü ve etkisini deşifre eden, halkın ve sağlık çalışanlarının salgından korunması için uğraşan, bu sayede sağlık çalışanları ve halkın salgından daha az etkilenmesini sağlayan TTB Merkez Konseyi üyeleri yalnız değildir.

Şubat depremlerinde deprem bölgelerine hızlıca var gücüyle giden, bir yandan sağlık hizmeti veren, bir yandan sorunlara dikkat çeken, çözüm öneren, talepte bulunan, bu çabalarını kesintisiz sürdüren, deprem bölgesinde çalışan aile hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan TTB Merkez Konseyi üyeleri yalnız değildir.

Aile hekimlerine verilen keyfi cezaların, haksız hukuksuz sözleşme fesihlerin karşısında duran, basın açıklamaları yaparak, sağlık otoriteleriyle görüşerek, hukuki destek sunarak aile hekimlerinin yanında duran TTB Merkez Konseyi üyeleri yalnız değildir, görevden alınmaları kabul edilemez.

Çocuklar, gebeler, yaşlılar aşısız kalmasın diye aşı yetersizliğini ve güvenliğini her seferinde dile getiren, aile hekimlerinin hastalarına iyi bakabilmeleri için çaba gösteren TTB Merkez Konseyi üyeleri yalnız değildir.

Giderek artan enflasyon karşısında, aile hekimlerinin eriyen ücretlerini, yetersiz hale gelen cari ödemelerini dile getiren, hak kayıplarının giderilmesi için çaba sarf eden, ASM’lerin kamu tarafından yeterli uygunlukta yapılması için kampanya yürüten TTB Merkez Konseyi üyeleri yalnız değildir.

Bizler binlerce aile hekimini temsil eden, ASM çalışanları ve diğer tüm sağlık çalışanlarının sesi, soluğu, sorunlarının ve taleplerinin sözcüsü, halkımızın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için mücadele eden bir örgütün üyeleri olarak alt yargının haksız ve hukuksuz kararını kabul etmiyoruz. Hekimlerin ve halkımızın gönlünde ve vicdanında bu kararın kabul görmediğini biliyor, üst yargının bu kararı bozacağına inanıyoruz.

Mücadelemizi ve çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğimizi ilan ediyor halkımızı yanımızda görmek istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu