TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir!

30 Ocak 2018 tarihinde, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamanın ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılıp, kamuda çalışanların görevlerine iade edilmelerine karşın Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmemiştir.

“Gerek ülkemizde gerekse dünyada “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü ruhuyla kavrayarak; ayrımsız herkes için sağlıklı, eşit, bağımsız, özgür, huzur içinde bir Türkiye ve dünya özlemiyle yapılan açıklama ne yazık ki TTB’ye yöneltilen çarpıtma, karalama, hedef gösterme ve giderek yok etme niteliğine dönüştürülmüştür. Bu süreçler esnasında 11 Merkez Konseyi üyesine hukuk dışı işlem yapılmıştır. Kamuda çalışan Merkez Konseyi üyelerinden Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören’e görevli oldukları İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde açığa alındıkları bildirilmiştir. Ancak bu uygulamanın haksız ve hukuksuz olmasının farkına varılarak 12 Şubat 2108 tarihinde bu hatadan geri dönülmüştür.”

Yaşanılan haksızlık ve hukuk dışı uygulama bununla da sınırlı kalmamış, Adana’da yaşanmaya devam etmiştir. Aile hekimliği yapan meslektaşımız, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. D. Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesi “görevi başında kalmasında sakınca görüldüğü” gerekçesi ile 2 aylığına askıya alınmıştır.

Görevi ile hiçbir ilgisi olmayan, tamamen hekimliğin evrensel ilke ve değerlerini içeren; insanı, insanlığı ve yaşamı önceleyen ve TTB Merkez Konseyi adına yapılan açıklama nedeniyle hukuksuz bir şekilde hastalarından, görevinden koparılmıştır.

Ayrıca, kamuda çalışmayan ama bir bankada 8 yıldır işyeri hekimliği yapan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in de işyeri hekimliği sözleşmesi fesih edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu olarak; TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. D. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp’e yapılan bu uygulamaları kınıyoruz. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalara en kısa zamanda son verilmeli ve meslektaşlarımız bir an önce görevlerine iade edilmelidir.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ KOLU