AHEK Deprem Bölgesinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin İlk Hafta Değerlendirme Toplantısı Notları

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde depremzede halkın sağlık durumu, birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerini değerlendirmek, bölgede hizmet veren sağlık çalışanlarının durumunu değerlendirmek, yapılabilecekleri ve çözüm önerilerini dile getirmek üzere 12 Şubat 2023 tarihinde geniş katılımlı çevrimiçi toplantı yapıldı.

Toplantıya başta deprem bölgelerinde bulunan, bir kısmı depremzede de olan bir kısmı ise  gönüllü olarak bölgeye sağlık hizmeti sunmak için gitmiş aile hekimi arkadaşlar olmak üzere birçok ilden 63 aile hekimi katıldı.

Deprem bölgesinde hizmet veren arkadaşlar internet bağlantı problemleri, dış mekanda havanın soğuk olmasına rağmen ve bölgede acil hizmeti sunarken verdikleri molalarda katıldı; kimi arkadaşlarımız ise koşullar nedeniyle hiç bağlanamadı.

Deprem bölgelerinde olan arkadaşlarımızla mümkün olduğunca iletişimde bulunup, durum elverdikçe düzenli görüşmeler yapılmasına, anlık değişen koşulların değerlendirilip adımların buna göre atılması ortak görüş olarak benimsendi.

Özellikle Adıyaman, Hatay gibi sağlık kuruluşlarının da kullanılamaz hale geldiği illerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin tekrar kurulmasının çok emek gerektirdiği, yetkililerin tutumlarının organizasyonda yaşanılan sıkıntıların bölgedeki aynı zamanda depremzede olan arkadaşlarda tükenmişlik duygusunu körükler nitelikte olduğu, bu durumun ancak örgütlü mücadele ile aşılacağı vurgusu öne çıktı.

Toplantıya bölgede olan arkadaşların yaşadıkları sıkıntıları paylaşmasıyla başlandı.

Malatya Doğanşehir'e İstanbul'dan ilk gönüllü grubunda giden aile hekimi arkadaşımız Adana'ya uçakla geldikten sonra organizasyonun olmaması nedeniyle uzunca süre havaalanında bekledikten sonra bulunduğu yere geldiğini; hastanenin deprem nedeniyle hasarlı olduğunu ve artçı sallantıların da olması nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğundan hastane önünde iki çadırın kurulup hizmet verildiğini; riskli olmasına rağmen hastanenin içinden taşıyarak çıkardıkları buzdolabı, tıbbi malzeme, ilaç gibi malzemelerle çadırları düzenleyip muayeneye başladıklarını; bu çadırlarda ellerinde ki aşıları tetanos ve kızamık gibi yapmaya çalıştıklarını; depremzedelerin halen sokaklarda arabaları içerisinde yattığını;
hem depremzedelerde hem de sağlık çalışanlarında binaya girme fobilerinin yaşandığını; havanın çok soğuk ve hijyen koşullarının kötü olması nedeniyle pnömoni, gastroenterit ve diğer bulaşıcı hastalıkların başladığını; bu nedenle sahra çadırları ve konteynerların düzenlenerek özellikle birinci basamak hizmetlerinin verilmesi gerektiğini; özellikle aşıların bölgeye dağıtılarak aşılamanın acilen yapılmasının şart olduğunu; gebe, bebek ve kronik hastalıkları olan hastaların takiplerinin yapılması gerektiğini; konteynerların iyi düzenlenirse bu hizmetin başlamasında çözüm olabileceğini aktardı.

Adıyaman’dan kendisi de depremzede olan Dr. İsmail Tosun aşılamaları yapabilmek için kullandığı GSM operatöründen sabit IP numarası aldığını; bu IP numarasını müdürlüğe bildirip sonra cep telefonundan USS bilgilerini çekerek aşılama durumuna bakıp barkod okutarak aşı yaptığını; Adıyaman’da çoğunlukla binaların yerle bir olduğunu; pek çok aile hekimi ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini; ASM’lerin çoğunluğunun büyük hasar gördüğünü ve gerekli incelemeler yapılmadan kullanılamayacağını; depremzedelerin çadırda ve dışarıda yaşadığını; bir ASM bahçesinde İstanbul ve Diyarbakır tabip odaları ile sahra çadırlarının kurulduğunu; muayene ve kronik hastalık ilaçlarının temin edildiğini; yine kendi çabalarıyla temin ettikleri tetanos, kızamık gibi aşıları yaptıklarını; yeterli olmasa da poliklinik hizmetleri, dahiliye ve pediatri muayeneleri yapıldığını ama her bir ASM yakınlarına konteyner getirilip öyle hizmet verilmesi gerektiğini; ısınmanın ve tuvaletlerin olmadığını; çadırların ancak bugün geldiğini ama koordinasyonun olmadığını; yiyecek, bez, giyecek ihtiyacından çok iç çamaşırı ve hijyenik paketlerin daha çok ihtiyaç olduğunu; mekan-emek gücü-poliklinik hizmetleri üzerinden organize olunması gerektiğini; birinci basamak sağlık hizmetlerinde mekanlar, mekanların temizliği ve hizmetin devamını sağlamanın önemli olduğunu; koordinasyonun mutlaka yereldeki arkadaşlar ile gönüllü hekimler arasında iletişimi sistematik olarak kol ve TTB üzerinden kurmak gerektiğini aktardı.

Diyarbakır’dan bağlanan Dr.Celal Canpolat diğer illerdeki kadar ağır yıkım olmadığını ama yıllardır dile getirilen apartman altı ASM’lerde hasarlar yaşandığını; bu nedenle apartman altlarına açılan ASM’lerin kullanılamadığını; bu dönem bittikten sonra bu konuda daha çok söz söylemek ve ses duyurmak gerektiğini ifade etti.

Gaziantep’ten katılan Dr. Mecit Nehir hasarsız olan ASM’lerde çalışma baskısı olduğunu; İslahiye ve Nurhak’ta yıkımın büyük olduğunu; bu nedenle ancak çadır kentlerde birinci basamak sağlık hizmeti verileceğini; henüz çadır kentlerin de kurulamadığını ve il dışına çok göç olduğunu iletti.

Şanlıurfa’dan yapılan aktarımda şehrin çoğunun göç ettiği; ASM’lerin çoğunun çalıştığı ancak deprem denetimlerinin yapılması için müracaat edildiği; özel binalardaki ASM’lerin güvensiz olduğu düşünüldüğünden açmak istenmediği kaydedildi.

Adana’dan bağlanan Dr. Erhan Özeren kendilerine defin nöbeti görevinin verildiğini; riskler konusunda ilçe sağlık müdürlüklerini uyardıklarını; afet bölgesinde dönüşümlü çalışıp çalışma sürelerinin zamanla uzatılması gerektiğini ilettiklerini; afet durumları ile ilgili kısa eğitimler planlanması gerektiğini; hizmet alanı ve kalacak yerlerin konteynır olması gerektiğini; mobil tuvaletlerin geldiğini ancak bunların temizliğinin organize edilmesi gerektiğini; olası kızamık salgınına ve uyuz vakalarındaki artışa dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Toplantının devamında TTB Aile Hekimliği Kolu deprem bölgesinden iletilen duruma ilişkin bilgileri ve acil yapılması gerekenleri paylaştı.

Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Kurulması İçin İvedilikle Yapılması Gerekenler

6 Şubat 2023 depremi sonrası kolumuz üyeleri  hızlıca deprem bölgesine ulaşmış; ilkyardım,  arama ve kurtarma çalışmalarına katılmış; bölgede birinci basamağın durumunu yerinde gözlemleyip bölgede çalışan aile hekimleri ile birlikte değerlendirmiştir.

Depremin yoğun olarak etkilediği Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da birinci basamak sağlık kurumları yıkılmış ya da ağır hasar görmüş olduğu için çalışamaz haldedir. Depremin yıkıcı etkisinden daha az zarar gören Adana, Diyarbakır, Gaziantep (Islahiye ve Nurdağı hariç) ve Şanlıurfa illerinde ise güvenlik endişesi nedeniyle büyük bir göç gerçekleşmiş hem hastalar hem de sağlık çalışanları binalara güvenemez durumdadır. Artçı sarsıntılar halen devam etmektedir.

Depremin ilk haftası geçmiş; artık sahada koruyucu sağlık uygulamaları, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, süreğen rahatsızlıkları olanların takibi ve gündelik sağlık sorunlarının yerinde karşılanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Deprem sonrası ilk günlerde olduğu gibi bu dönemde de birinci basamak ve aile hekimliğine önemli görevler düşmektedir. Önümüzde aylarca sürecek bir deprem sonrası süreç vardır. Bu kapsamda kolumuz tarafından aşağıda yaptığımız önerilerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Mekan sorunu

Bölgede tüm sağlık kurumlarının hasar tespiti tabip odalarımızdan temsilcilerin de yer aldığı, TMMOB tarafından desteklenen ekiplerce incelenerek yapılmalıdır. Hafif, orta ya da ağır hasarlı binalar yerine yurttaşlarımızın güvenle hizmet alabileceği, içine girmekten endişe durmayacağı prefabrik aile sağlığı merkezleri hızla kurulmalıdır.

Bölgede görev yapacak gönüllü sağlık çalışanlarının konaklama sorunu hemen giderilmelidir.

Sağlık emek gücünün korunması

Bu zorlu süreçte en önemli kaynağımız insanlarımız ve çalışanlarımızdır. Depremden etkilenen tüm sağlık çalışanlarının travma sonrası sağlık durumları değerlendirilmeli ve nekahat süreçlerinde gerekli desteği almalı çalışmaya zorlanmamalıdırlar. Depremden etkilenen meslektaşlarımızın göreve dönüş süreçleri TTB önerileri doğrultusunda gerçekleşmelidir.

Depremden etkilenen çalışanlardan ücret, performans, teşvik vb. kesintiler yapılmamalıdır. Tedavi süreçlerinde hastanede yatan ya da raporlu aile hekimlerinin sözleşme feshi söz konusu olmamalıdır.

Bölgeye gönüllü gelen hekimlerin kayıtlı nüfuslarının koruyucu sağlık gereksinimleri ihmal edilmemeli, gönüllü çalışanların yerine ilçe sağlık müdürlüklerinden gerekli destek sağlanmalı, hak kaybına uğramamaları gözetilmelidir.

Göç alan bölgelerde artacak iş yükü için çalışanlar desteklenmelidir.

İlaç ve aşı temini

Deprem bölgesinde etkilenen nüfusun sürekli tedavileri için gerekli ilaçların temini devam etmeli, ilerleyen aylarda SGK geri ödeme sorunları yaşanmamalıdır.

Tüberküloz hastalarının doğrudan gözlem tedavileri aksamış durumdadır. Bulaşıcılığın önlenmesi için bu hafta içinde doğrudan gözlem tedavileri başlamalıdır.

Ülkemizin deprem öncesi kızamık salgını riski ile karşı karşıya olduğu unutulmamalıdır. Bölgede aşılama faaliyetlerine hızla geçilmelidir.

Aşıların uygulanması ve eksik aşıların tespiti için Aşıla uygulamasına GBP kapsamındaki aşılar eklenmeli ya da mobil cihaz ile aşı girişi yapılabilmelidir. TC kimlik numarası ile aşı takvimi kontrolü yapılmalı ve uygulanan aşılar USS’ye gönderilmelidir.

Bölgeden göç eden çok sayıda yurttaşımıza gittikleri bölgelerde aile sağlığı merkezlerinde aşılarını olabilecekleri SMS, kamu spotu, sosyal medya aracılığı ile duyurulmalıdır.

Göç edilen bölgelerdeki aile hekimleri aşı lojistik sorunu yaşamamalıdır. Artacak iş yükü ve bölgeye gidenler nedeniyle olacak işgücü kaybı telafi edilmelidir. Özellikle göç alan illerde eksik birimlere görevlendirme yapılmalıdır.

Deprem sonrası köylere halen erişim sorunları vardır. Mobil bölgelerin sağlık hizmetlerinin planlanması için ilçe sağlık müdürlüklerinden araç ve ekipman sağlanmalıdır.

Sağlık hizmet sunum adreslerinin duyurulması

Bölgede kalan ya da göç eden yurttaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı noktalar hızla duyurulmalıdır. Sağlık ihtiyaçları ertelenmiş ve yeni sağlık sorunları eklenmiş olan yurttaşlarımız gönüllü ve kamu tarafından sunulan sağlık noktaları olduğu bilgisi ve güvencesine sahip olmalıdır.

Tüm bu sorunların depreme hazırlıksız olmamız ve çalışır durumda olması gereken sağlık kurumlarının yıkılması nedeniyle ortaya çıktığı unutulmamalıdır. TTB Aile Hekimliği Kolu olarak yıllardır dile getirdiğimiz depreme karşı güvenli kamu binası talebimizin hayatiyeti bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Başta İstanbul ve Marmara bölgesi olmak üzere yakın dönem deprem riski yüksek bölgelerde şimdiden deprem tedbirleri alınmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Koluİlgili İçerikler

TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı

TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı

TTB Üçüncü Ay Deprem Raporu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Halen Çözülmüş Değil

TTB Üçüncü Ay Deprem Raporu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Halen Çözülmüş Değil

TTB AHEK, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimleriyle Yapılan Anket Sonuçlarını Paylaştı: Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Enkazı Altında Sorunlarımızla Baş Başa Kaldık!

TTB AHEK, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimleriyle Yapılan Anket Sonuçlarını Paylaştı: Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Enkazı Altında Sorunlarımızla Baş Başa Kaldık!

TTB’nin de Aralarında Olduğu Emek-Meslek ve Çevre Örgütleri, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Dava Açtı

TTB’nin de Aralarında Olduğu Emek-Meslek ve Çevre Örgütleri, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Dava Açtı

TTB, SES, Hatay Tabip Odası ve SES Hatay Şubesi’nden Ortak Açıklama: Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetleri Kurgulanamıyor, Sağlık Emekçileri Tükeniyor

TTB, SES, Hatay Tabip Odası ve SES Hatay Şubesi’nden Ortak Açıklama: Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetleri Kurgulanamıyor, Sağlık Emekçileri Tükeniyor

TTB, İstanbul Tabip Odası’ndan Deprem Sürecinde İnsan Yaşamını Önceleyen Anlayışın ve Mesleki Etik Kuralların Dışında Hareket Eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Hakkında Soruşturma Başlatılmasını İstedi

TTB, İstanbul Tabip Odası’ndan Deprem Sürecinde İnsan Yaşamını Önceleyen Anlayışın ve Mesleki Etik Kuralların Dışında Hareket Eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Hakkında Soruşturma Başlatılmasını İstedi

Hatay Tabip Odası ve SES’ten Samandağ Devlet Hastanesi’nde Eylem: Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çalışma Koşulları İstiyoruz

Hatay Tabip Odası ve SES’ten Samandağ Devlet Hastanesi’nde Eylem: Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çalışma Koşulları İstiyoruz

TTB’den Hatay’da Depreme Dayanıklı Olmayan Hastanelerin Yapı Sorumluları Hakkında Suç Duyurusu

TTB’den Hatay’da Depreme Dayanıklı Olmayan Hastanelerin Yapı Sorumluları Hakkında Suç Duyurusu

Samandağ’da Hekimlerden/Sağlık Emekçilerinden Yaşam Nöbetinde Çağrı: Hastalığın Değil, Sağlığın Yanında Olun!

Samandağ’da Hekimlerden/Sağlık Emekçilerinden Yaşam Nöbetinde Çağrı: Hastalığın Değil, Sağlığın Yanında Olun!

Samandağ’da Hekimler/Sağlık Emekçileri de Yaşam Nöbetinde: Enkazların Önlem Alınmadan Kaldırılması, Halk ve Çevre Sağlığı Sorunudur

Samandağ’da Hekimler/Sağlık Emekçileri de Yaşam Nöbetinde: Enkazların Önlem Alınmadan Kaldırılması, Halk ve Çevre Sağlığı Sorunudur

TTB, İkinci Ay Deprem Raporunu Yayımladı: Milyonların Barınma Sorununun Çözümü İçin Güvenli Yerlerde, Barış İçinde ve Onurlu Şekilde Yaşama Olanakları En Kısa Zamanda Sağlanmalıdır

TTB, İkinci Ay Deprem Raporunu Yayımladı: Milyonların Barınma Sorununun Çözümü İçin Güvenli Yerlerde, Barış İçinde ve Onurlu Şekilde Yaşama Olanakları En Kısa Zamanda Sağlanmalıdır

COVID-19 ve Depremler Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı: Yaşatmak için Yaşamak ve Sağlıklı Olmak İstiyoruz

COVID-19 ve Depremler Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı: Yaşatmak için Yaşamak ve Sağlıklı Olmak İstiyoruz

TTB’den Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümünde ve Önümüzdeki Dönem Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Faydalanmak İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorular

TTB’den Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümünde ve Önümüzdeki Dönem Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Faydalanmak İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorular

TTB Dr. Ali Özyurt Kültür, Sanat ve Edebiyat Kolu’nun Çağrısıyla Sanatçılar, Yazarlar, Şairler Hatay’daydı: “Gitmedik, Buradayız!”

TTB Dr. Ali Özyurt Kültür, Sanat ve Edebiyat Kolu’nun Çağrısıyla Sanatçılar, Yazarlar, Şairler Hatay’daydı: “Gitmedik, Buradayız!”

TTB’den YÖK’e Yazı: Deprem Bölgesindeki Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin, Uzmanlık Eğitimlerini Devam Ettirebilmesi İçin Uygun Koşullar Sağlanmalı

TTB’den YÖK’e Yazı: Deprem Bölgesindeki Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin, Uzmanlık Eğitimlerini Devam Ettirebilmesi İçin Uygun Koşullar Sağlanmalı

TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Hekimlerin Güncel Listelerinin Paylaşılmasını İstedi

TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Hekimlerin Güncel Listelerinin Paylaşılmasını İstedi

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Ücretleri ile Özlük Haklarında Yaşadığı Mağduriyetler Giderilmelidir

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Ücretleri ile Özlük Haklarında Yaşadığı Mağduriyetler Giderilmelidir

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Barınma Sorunu Sürüyor, Çözüm İçin Sağlık Emek-Meslek Örgütleriyle Birlikte Hareket Edilmesi Gerekiyor

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Barınma Sorunu Sürüyor, Çözüm İçin Sağlık Emek-Meslek Örgütleriyle Birlikte Hareket Edilmesi Gerekiyor

Bu 14 Mart’ta Karanfil Elden Ele; Acımızı Paylaşıyor, Sessizce Birleşiyoruz

Bu 14 Mart’ta Karanfil Elden Ele; Acımızı Paylaşıyor, Sessizce Birleşiyoruz

TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Deprem Bölgesinde Hekimlere/Sağlık Emekçilerine Ziyaretleri Devam Etti: “Biz Bu Enkazın Altından Dayanışmayla Çıkacak ve Tüm Canlılara Yarışır Bir Sistemi Kurmak İçin Mücadele Edeceğiz”

TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Deprem Bölgesinde Hekimlere/Sağlık Emekçilerine Ziyaretleri Devam Etti: “Biz Bu Enkazın Altından Dayanışmayla Çıkacak ve Tüm Canlılara Yarışır Bir Sistemi Kurmak İçin Mücadele Edeceğiz”

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e Yazı: Asistan Hekimlere İsteğe Bağlı, Şartsız ve Kalıcı Geçiş Hakkı Tanınmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e Yazı: Asistan Hekimlere İsteğe Bağlı, Şartsız ve Kalıcı Geçiş Hakkı Tanınmalı

14 Mart Tıp Haftası’nda Depremzede Hekimlerle Dayanışmayı Örüyoruz

14 Mart Tıp Haftası’nda Depremzede Hekimlerle Dayanışmayı Örüyoruz

TTB Merkez Konseyi Üyeleri Deprem Bölgesindeki Hekimlere ve Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Üyeleri Deprem Bölgesindeki Hekimlere ve Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB’den Deprem Bölgesine Atanan Hekimlerin Sağlıklı Çalışma ve Barınma Hakları İçin Dilekçe Örneği

TTB’den Deprem Bölgesine Atanan Hekimlerin Sağlıklı Çalışma ve Barınma Hakları İçin Dilekçe Örneği

TTB, Deprem Bölgesindeki Hekimlerin Çalışma ve Barınma Koşullarının İncelenmesi İçin Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Birer Yazı Yazdı

TTB, Deprem Bölgesindeki Hekimlerin Çalışma ve Barınma Koşullarının İncelenmesi İçin Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Birer Yazı Yazdı

TTB 6-20 Şubat Depremleri Birinci Ay Raporunu Yayımladı: Evlerin, Hastanelerin Üzerimize Yıkılmayacağı; İnsanlarımızı, Hayvanlarımızı Enkaz Altında Yitirmeyeceğimiz Bir Türkiye Mümkündür

TTB 6-20 Şubat Depremleri Birinci Ay Raporunu Yayımladı: Evlerin, Hastanelerin Üzerimize Yıkılmayacağı; İnsanlarımızı, Hayvanlarımızı Enkaz Altında Yitirmeyeceğimiz Bir Türkiye Mümkündür

Atık Su Sistemleri Bir An Önce Onarılmalıdır

Atık Su Sistemleri Bir An Önce Onarılmalıdır

TTB Sağlık Bakanlığı’ndan Bir Kez Daha Randevu İstedi: Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Sorunlar Sürmektedir, Bakanlığın TTB ile Koordineli Hareket Etmesi Gerekmektedir

TTB Sağlık Bakanlığı’ndan Bir Kez Daha Randevu İstedi: Deprem Bölgesinde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Sorunlar Sürmektedir, Bakanlığın TTB ile Koordineli Hareket Etmesi Gerekmektedir

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Müdahale Girişimlerine Rağmen Çalışmalarını Sürdürüyor

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Müdahale Girişimlerine Rağmen Çalışmalarını Sürdürüyor

TTB’den Hatay Valiliği’ne Sağlık Çalışmalarının Yürütüldüğü Sevgi Parkı’nın Boşaltılma Kararına İlişkin Yazı

TTB’den Hatay Valiliği’ne Sağlık Çalışmalarının Yürütüldüğü Sevgi Parkı’nın Boşaltılma Kararına İlişkin Yazı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Kahramanmaraş ve Malatya’da Devam Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Kahramanmaraş ve Malatya’da Devam Etti

Almanya Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: TTB’nin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Etmeli

Almanya Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: TTB’nin Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Devam Etmeli

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Münhal Kadro Yazısı: Deprem Bölgesinde İşgücü Planlaması Gerekli Koşullar Sağlanmadan Yapılamaz, “Biz Hekim Gönderdik” Diyerek Sağlık Hizmeti Sunulamaz!

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Münhal Kadro Yazısı: Deprem Bölgesinde İşgücü Planlaması Gerekli Koşullar Sağlanmadan Yapılamaz, “Biz Hekim Gönderdik” Diyerek Sağlık Hizmeti Sunulamaz!

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası Heyeti, Diyarbakır’daki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası Heyeti, Diyarbakır’daki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Adıyaman’da Devam Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Adıyaman’da Devam Etti

“TTB AHEK Deprem Bölgelerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İkinci Hafta Değerlendirmesi” Yayımlandı

“TTB AHEK Deprem Bölgelerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İkinci Hafta Değerlendirmesi” Yayımlandı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na İkinci İdari İzin Yazısı: Depremzede Hekimler Çalışmaya Zorlanmamalı, İşgücü Planlaması İçin TTB’nin Gönüllü Hekim Listeleri Değerlendirilmeli

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na İkinci İdari İzin Yazısı: Depremzede Hekimler Çalışmaya Zorlanmamalı, İşgücü Planlaması İçin TTB’nin Gönüllü Hekim Listeleri Değerlendirilmeli

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Samandağ, Reyhanlı, Kırıkhan, İslahiye ve Nurdağı’nda Devam Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerle/Sağlık Çalışanlarıyla Buluşmalarına Samandağ, Reyhanlı, Kırıkhan, İslahiye ve Nurdağı’nda Devam Etti

TTB ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Heyeti, İslahiye ve Nurdağı’ndaki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Heyeti, İslahiye ve Nurdağı’ndaki Hekimleri/Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hatay’da Hekim ve Sağlık Emekçileriyle Bir Aradaydı: Bizler Yan Yana Olacak, Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Hatay’da Hekim ve Sağlık Emekçileriyle Bir Aradaydı: Bizler Yan Yana Olacak, Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız

TTB’den YÖK’e Depremzede Tıp Öğrencilerinin Stajlarına İlişkin Yönerge Yazısı

TTB’den YÖK’e Depremzede Tıp Öğrencilerinin Stajlarına İlişkin Yönerge Yazısı

Hatay Tabip Odası Konteynırlarda Çalışmalarına Başladı

Hatay Tabip Odası Konteynırlarda Çalışmalarına Başladı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi’nden Hijyen Kitleri ve Temizlik Malzemeleri Dağıtımı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi’nden Hijyen Kitleri ve Temizlik Malzemeleri Dağıtımı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Çalışmalarına Devam Ediyor

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Çalışmalarına Devam Ediyor

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi Çalışmalarına Başladı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Kadın Birimi Çalışmalarına Başladı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu’ndan İşçi Sağlığı Önlemlerine Yönelik FFP3 Maske Dağıtımı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu’ndan İşçi Sağlığı Önlemlerine Yönelik FFP3 Maske Dağıtımı

TTB’den İdari İzin Verilmeyen ve Çalıştırılmaya Zorlanan Depremzede Hekimler İçin Geçici Görevlendirme ve Tayin Talepli Dilekçe Örnekleri

TTB’den İdari İzin Verilmeyen ve Çalıştırılmaya Zorlanan Depremzede Hekimler İçin Geçici Görevlendirme ve Tayin Talepli Dilekçe Örnekleri

İstanbul Tabip Odası’nın Gönderdiği Konteynırlar TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Tarafından Yerleştirilerek Sağlık Emekçilerinin Kullanımına Açıldı

İstanbul Tabip Odası’nın Gönderdiği Konteynırlar TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu Tarafından Yerleştirilerek Sağlık Emekçilerinin Kullanımına Açıldı

TTB’den Sağlık Bakanlığı, YÖK ve MKÜ Rektörlüğü’ne Yazı: Tıp Fakültelerindeki Depremzede Hekimlerin Karşılaştığı Sorunların Çözümü İçin Gerekli Girişimler Yapılmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı, YÖK ve MKÜ Rektörlüğü’ne Yazı: Tıp Fakültelerindeki Depremzede Hekimlerin Karşılaştığı Sorunların Çözümü İçin Gerekli Girişimler Yapılmalı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu, SES ve Halk ile Birlikte Çöp Toplama Çalışması Yaptı

TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu, SES ve Halk ile Birlikte Çöp Toplama Çalışması Yaptı

TTB’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgelerindeki Yurttaşların Sağlığı için Asbest Maruziyetine Karşı Önlemler Zaman Geçirmeksizin Alınmalı

TTB’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Yazı: Deprem Bölgelerindeki Yurttaşların Sağlığı için Asbest Maruziyetine Karşı Önlemler Zaman Geçirmeksizin Alınmalı

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Depremzede Hemodiyaliz Hastaları için Yazı: Tedaviler, Deprem Bölgesine Yakın İllerde Devam Etmeli

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na Depremzede Hemodiyaliz Hastaları için Yazı: Tedaviler, Deprem Bölgesine Yakın İllerde Devam Etmeli