Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB ve Tabip Odalarında Çalışan Kadınların 8 Mart Günü Ücretli İzinli Sayılması Önergesi TTB 73. Kongresi’nde Kabul Edildi 06.07.2021
2 TTB 73. Kongresi’nde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi Oybirliği ile Kabul Edildi 05.07.2021
3 “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı 01.06.2021
4 #İstanbulSözleşmesi10Yaşında 11.05.2021
5 Kadının Bedeninde Söz Sahibi Kadındır! 09.05.2021
6 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
7 Pandemi Yönetimine Dair Eleştirilerimizin, Taleplerimizin Sesi Olan Meslektaşlarımızın Yanındayız 23.04.2021
8 Pandemi ve Kadın Çalıştayı Ön Raporu Yayımlandı 20.04.2021
9 İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! 02.04.2021
10 EŞİK Platformu’ndan Avrupa Konseyi’ne İstanbul Sözleşmesi Çağrısı 29.03.2021
11 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
12 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
13 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
14 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
15 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
16 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
17 İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Her Zamankinden Daha Fazla İhtiyacımız Var! 10.12.2020
18 2020 Kadın Hakları Deklarasyonu 07.12.2020
19 Kadın Hekimler Sesleniyor: Kadınları Şiddetin Ortasında Yaşamaya Mahkûm Eden Tüm Uygulamalara Hayır! 27.11.2020
20 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
21 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
22 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı 17.11.2020
23 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
24 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
25 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
26 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
27 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
28 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
29 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
30 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
31 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
32 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
33 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
34 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
35 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
36 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
37 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
38 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
39 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
40 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
41 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
42 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
43 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
44 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
45 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
46 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi 08.02.2019
47 Mirabel Kardeşlerden Aynur Dağdemir’e; Erkinize Şiddetinize Boyun Eğmeyeceğiz 25.11.2018
48 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
49 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
50 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
51 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
52 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
53 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 17.01.2018
54 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
55 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
56 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
57 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
58 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’lu kadınlar Yalvaç’taydı 17.11.2017
59 Dr. Dilek Argon’a destek 17.11.2017
60 8 Mart 2012’de Kadınların Dayanışması Her Zamankinden Daha Önemli! 17.11.2017
61 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz! 17.11.2017
62 Cinsiyetçilikten kadın cinayetlerine giden yol 17.11.2017
63 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 17.11.2017
64 Kadın ve LGBTİ Örgütlerinden Ortak 1 Eylül Barış Deklarasyonu 17.11.2017
65 ’Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?’ 17.11.2017
66 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Ara Dönem Çalışma Raporu 17.11.2017
67 Kadınlar barış için biraraya geldi 17.11.2017
68 TTB 66. Büyük Kongresi’nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Dr. Derya Pekbayık konuştu 17.11.2017
69 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 4 Temmuz’da yapıldı 17.11.2017
70 Kadın cinayetleri son bulsun! 17.11.2017
71 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Seçim Mesajı 17.11.2017
72 Çalışma Yaşamında Kadın Paneli 17.11.2017
73 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 17.11.2017
74 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 17.11.2017
75 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 17.11.2017
76 Zorla gebelik olmaz! 17.11.2017
77 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 17.11.2017
78 Ne idam, ne hadım! Eşitlik ve özgürlük istiyoruz! 17.11.2017
79 Şiddet, tecavüz ve cinayetlere karşı deklerasyon 17.11.2017
80 Kadınlar Özgecan için yürüdü 17.11.2017
81 Yasta değil, isyandayız! 17.11.2017
82 Kadın ve LGBTİ örgütleri Avrupa Konseyi Şiddet Sözleşmesi’nden dışlanıyor! 17.11.2017
83 LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında hekimlere insan hakları eğitimi verildi 17.11.2017
84 25 Kasım etkinlikleri kapsamında kadınlar Ankara’da biraraya geldi 17.11.2017
85 22 Kasım Ankara Kadın Mitingi’ne çağrı 17.11.2017
86 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 17.11.2017
87 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlardan Barış Çağrısı 17.11.2017
88 Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım! 17.11.2017
89 ’Tecavüz Bir Savaş Silahı Olarak Kullanılıyor’ 17.11.2017
90 Rojavalı bir kadına tecavüz eden askerler hakkında suç duyurusu 17.11.2017
91 Tüm Kadın Hekimlere Davetimizdir 17.11.2017
92 İsteyerek ve Güvenli Düşükler için ’Tıbbi Düşük’ Türkiye’de Bir Seçenek Olarak Kullanılmalıdır 17.11.2017
93 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Gerçek Çözüm İstiyoruz 17.11.2017
94 Dr. Kriton Dinçmen, Adli Psikiyatri Günleri 17.11.2017
95 2010 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1. Duyurusu 17.11.2017
96 İZMİR TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU ETKİNLİĞİ 17.11.2017
97 Kadın kolunun katkı sunduğu etik bildirgeler 01.10.2017
98 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 28.11.2016
99 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 28.11.2016
100 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 28.11.2016
101 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 28.11.2016
102 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 28.11.2016
103 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 28.11.2016