Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması: “Kadınlar, Erkek Egemen Rantçı Sisteme Karşı Umudu ve Yaşamı Tekrar Örecektir!” 08.03.2023
2 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu Ertelenmiştir 10.02.2023
3 Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Desteklemek Mor Çizgimizdir! 03.02.2023
4 “Kadın Emeği ve Direnişler” Paneli Yapıldı 30.01.2023
5 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu 2. Duyuru 18.01.2023
6 TTB Merkez Konseyi’nin %40 Cinsiyet Temsiliyeti İçin Sorumluluğu Olduğunu Hatırlatırız 28.12.2022
7 “Sağlık Politikaları, Cinsellik ve Üreme Sağlığı Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor?” Paneli Yapıldı 15.12.2022
8 Bu Karanlık Zihniyeti Kabul Etmiyoruz. Çocuklarımız İçin Aydınlık Bir Gelecek Mücadelesinde Israrcıyız 11.12.2022
9 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu 1. Duyuru 08.12.2022
10 Şiddetin Her Türlüsüne Karşı Mücadelemizi Sürdürüyoruz! 25.11.2022
11 Şiddet Sonucu Yitirdiğimiz Dr. Aynur Dağdemir Anıldı: Bugün Acının, Öfkenin ve Dayanışmanın Günü 19.11.2022
12 TTB, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan Randevu İstedi 19.10.2022
13 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplandı 18.08.2022
14 “Kadına Yönelik Şiddette Psikolojik İlkyardım (LİVES Yaklaşımı)” Eğitimi Düzenlendi 05.07.2022
15 İstanbul Sözleşmesi’nin İptaline Karşı Açılan Davalarda Söz TTB’deydi: “Kadına Yönelik Şiddet Bir Halk Sağlığı Sorunudur!” 23.06.2022
16 TTB’den İstanbul Sözleşmesi Duruşmasına Çağrı 20.06.2022
17 Vardık, Varız, Var Olacağız! 31.05.2022
18 TTB VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi Yayımlandı 08.04.2022
19 VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1-3 Nisan 2022'de Diyarbakır'da Gerçekleşti 04.04.2022
20 VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1-3 Nisan 2022'de Diyarbakır'da 08.03.2022
21 Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz! 07.03.2022
22 Panel: Ülkemizde Kürtaj Gerçekliği Güncel Değerlendirme 11.02.2022
23 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Güvensiz Çalışma Ortamları Kadın Cinayetlerinin de Yolunu Açıyor 20.01.2022
24 TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu Kuruldu 29.12.2021
25 Eşitlik ve Dayanışma İçin Kadın Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Yayımlandı 23.12.2021
26 Kadınların İnsan Hakları 10.12.2021
27 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti. 01.12.2021
28 Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin, Kadın Dayanışmasını Büyütmek İçin, Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz 25.11.2021
29 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok! 10.11.2021
30 Panel: Kim Korkar HPV’den? 02.11.2021
31 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplandı 20.10.2021
32 TTB, HPV Aşılarının Ulusal Aşı Takvimine Eklenmesini İstedi 19.10.2021
33 Dr. Benan Koyuncu Yalnız Değildir! 15.10.2021
34 Dünya Güvenli Kürtaj Günü’nde Tekrar Haykırıyoruz: Bedenlerimiz Üzerinde Söz Hakkı Yalnızca Bizimdir! 28.09.2021
35 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Podcast Yayını: “Nasıl Konuşuyoruz?” 21.09.2021
36 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplandı 16.09.2021
37 TTB ve Tabip Odalarında Çalışan Kadınların 8 Mart Günü Ücretli İzinli Sayılması Önergesi TTB 73. Kongresi’nde Kabul Edildi 06.07.2021
38 TTB 73. Kongresi’nde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi Oybirliği ile Kabul Edildi 05.07.2021
39 “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı 01.06.2021
40 #İstanbulSözleşmesi10Yaşında 11.05.2021
41 Kadının Bedeninde Söz Sahibi Kadındır! 09.05.2021
42 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
43 Pandemi Yönetimine Dair Eleştirilerimizin, Taleplerimizin Sesi Olan Meslektaşlarımızın Yanındayız 23.04.2021
44 Pandemi ve Kadın Çalıştayı Ön Raporu Yayımlandı 20.04.2021
45 İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! 02.04.2021
46 EŞİK Platformu’ndan Avrupa Konseyi’ne İstanbul Sözleşmesi Çağrısı 29.03.2021
47 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
48 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
49 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
50 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
51 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
52 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
53 İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Her Zamankinden Daha Fazla İhtiyacımız Var! 10.12.2020
54 2020 Kadın Hakları Deklarasyonu 07.12.2020
55 Kadın Hekimler Sesleniyor: Kadınları Şiddetin Ortasında Yaşamaya Mahkûm Eden Tüm Uygulamalara Hayır! 27.11.2020
56 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
57 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
58 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı 17.11.2020
59 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
60 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
61 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
62 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
63 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
64 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
65 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
66 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
67 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
68 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
69 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
70 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
71 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
72 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
73 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
74 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
75 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
76 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
77 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
78 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
79 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
80 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
81 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
82 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi 08.02.2019
83 Mirabel Kardeşlerden Aynur Dağdemir’e; Erkinize Şiddetinize Boyun Eğmeyeceğiz 25.11.2018
84 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
85 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
86 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
87 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
88 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
89 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 17.01.2018
90 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
91 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
92 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
93 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
94 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’lu kadınlar Yalvaç’taydı 17.11.2017
95 Dr. Dilek Argon’a destek 17.11.2017
96 8 Mart 2012’de Kadınların Dayanışması Her Zamankinden Daha Önemli! 17.11.2017
97 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz! 17.11.2017
98 Cinsiyetçilikten kadın cinayetlerine giden yol 17.11.2017
99 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 17.11.2017
100 Kadın ve LGBTİ Örgütlerinden Ortak 1 Eylül Barış Deklarasyonu 17.11.2017
101 ’Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?’ 17.11.2017
102 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Ara Dönem Çalışma Raporu 17.11.2017
103 Kadınlar barış için biraraya geldi 17.11.2017
104 TTB 66. Büyük Kongresi’nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Dr. Derya Pekbayık konuştu 17.11.2017
105 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 4 Temmuz’da yapıldı 17.11.2017
106 Kadın cinayetleri son bulsun! 17.11.2017
107 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Seçim Mesajı 17.11.2017
108 Çalışma Yaşamında Kadın Paneli 17.11.2017
109 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 17.11.2017
110 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 17.11.2017
111 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 17.11.2017
112 Zorla gebelik olmaz! 17.11.2017
113 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 17.11.2017
114 Ne idam, ne hadım! Eşitlik ve özgürlük istiyoruz! 17.11.2017
115 Şiddet, tecavüz ve cinayetlere karşı deklerasyon 17.11.2017
116 Kadınlar Özgecan için yürüdü 17.11.2017
117 Yasta değil, isyandayız! 17.11.2017
118 Kadın ve LGBTİ örgütleri Avrupa Konseyi Şiddet Sözleşmesi’nden dışlanıyor! 17.11.2017
119 LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında hekimlere insan hakları eğitimi verildi 17.11.2017
120 25 Kasım etkinlikleri kapsamında kadınlar Ankara’da biraraya geldi 17.11.2017
121 22 Kasım Ankara Kadın Mitingi’ne çağrı 17.11.2017
122 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 17.11.2017
123 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlardan Barış Çağrısı 17.11.2017
124 Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım! 17.11.2017
125 ’Tecavüz Bir Savaş Silahı Olarak Kullanılıyor’ 17.11.2017
126 Rojavalı bir kadına tecavüz eden askerler hakkında suç duyurusu 17.11.2017
127 Tüm Kadın Hekimlere Davetimizdir 17.11.2017
128 İsteyerek ve Güvenli Düşükler için ’Tıbbi Düşük’ Türkiye’de Bir Seçenek Olarak Kullanılmalıdır 17.11.2017
129 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Gerçek Çözüm İstiyoruz 17.11.2017
130 Dr. Kriton Dinçmen, Adli Psikiyatri Günleri 17.11.2017
131 2010 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1. Duyurusu 17.11.2017
132 İZMİR TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU ETKİNLİĞİ 17.11.2017
133 Kadın kolunun katkı sunduğu etik bildirgeler 01.10.2017
134 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 28.11.2016
135 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 28.11.2016
136 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 28.11.2016
137 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 28.11.2016
138 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 28.11.2016
139 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 28.11.2016