’Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?’

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 30 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen "Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu?" başlıklı forumda yapılan sunumlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

Prof. Dr. Ayşe Akın'ın sunumu için...

Dr. Binnaz Başaran İşçi'nin sunumu için...

Dr. Derya Pekbayık'ın sunumu için...