Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 13 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi toplandı.

Psikiyatrist Arzu Erkan Yüce’nin “Medyada Şiddeti Yeniden Üretmemek İçin Ne Yapmalı/Yapmamalı?” anahtar sunumu ile başlayan toplantıda eril söylemler ve medyanın şiddet dili üzerine tartışmalar yürütüldü.

Toplantının ikinci gündem maddesinde kadın hekim örgütlülüğü, kol ve komisyon faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilerek uzun ve kısa vadeli planlama yapıldı.