VIII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Eskişehir’de Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sekizincisi, “Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?” başlığıyla 1-3 Mart 2024 tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenen kongreye Türkiye’nin dört bir yanından tabip odalarının, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin aktivisti yaklaşık 150 kişi katıldı. Kongre kapsamında sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan kadın uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aktivistlerin konuşmacı olduğu yedi panel, bir konferans, bir sözel bildiri oturumu ve bir forum düzenlenirken; yedi sözel bildiri, üç poster bildiri yer aldı.

Kongrenin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından "Sağlık Sisteminde Kadınlar ve Kadın Sağlığı Hareketi", "Neoliberalizm ve Kadın Beden Politikaları", "Sağlık Sisteminin 'Görmedikleri'" başlıklı paneller yapıldı. Günün sonunda sözel bildiri oturumu düzenlendi. 

İkinci gün "Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, Mücadeleye Devam!", "Olağandışı Durumlarda Kadın Sağlığı", "Şubat 2023 Depremleri; Deneyimler ve Sorun Çözme Stratejileri", "Çalışan Kadın Sağlığı" başlıklı paneller düzenlendi. Gün, kol toplantısı ile sona erdi. 

Kongrenin son gününde ise forum yapılarak sonuç bildirgesi üzerine tartışmalar yürütüldü. 

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde paylaşılması, ilerleyen dönemde ise kongre tartışmalarının yer alacağı kitabın yayımlanması kararı alındı.