LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında hekimlere insan hakları eğitimi verildi

Türk Tabipleri Birliği ve Uluslararası Af Örgütü, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında hekimler için insan hakları eğitimi programı gerçekleştirdi.LGBTİ’liler en çok ayrımcılığa maruz kaldıkları alanlardan birinin sağlık hizmeti alırken ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın UAÖ Norveç Şubesi tarafından desteklenen “LGBTİ Bireylere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele” temalı eğitim çalışması için TTB ile görüşmeler yapıldı. TTB’nin hekimlere yönelik eğitime olumlu yaklaşması üzerine 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da 20 hekim katılımcı ile bir kurs gerçekleştirildi.  ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

LGBTİ HAKLARI ALANINDA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ATÖLYESİ

 PROGRAM

 

1. Gün

Tanışma

Beklentiler ve Grup Sözleşmesi

Uluslar arası Af Örgütü Proje Sunu

LGBTİ Kavramlar

LGBTİ Mitler ve Gerçekler

Canlandırıcı

Dünyada ve Türkiye’de LGBTİ Hareketi

Güvenli Alanlar

Değerlendirme

2. Gün

Canlandırıcı

Vaka Çalışması

İyi Örnekler

Canlandırıcı

Strateji Geliştirme

Değerlendirme