“Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı

“Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, ...