Kadın Hekimler Sesleniyor: Kadınları Şiddetin Ortasında Yaşamaya Mahkûm Eden Tüm Uygulamalara Hayır!

“Biz kadın hekimler bir kez daha sesleniyoruz: Kadınları şiddetin ortasında yaşamaya mahkûm eden tüm uygulamalara HAYIR diyoruz. Pandemi de dâhil olmak üzere bütün krizler, kadın haklarını koruyacak ve cinsiyet eşitliğini sağlayacak biçimde ele alınmalıdır.”