Uzm. Dr. Gözde Bağcı Yalnız Değildir

Ülkemizde erkek şiddeti mekan, konum, statü fark etmeksizin artmaya devam ediyor. Ne yazık ki bu kez de bir adli tıp uzmanı kadın meslektaşımız, Midyat Adli Tıp Şube Müdürü Dr. Gözde Bağcı erkek şiddetine maruz kaldı. Meslektaşımız, yaklaşık altı aylık birlikteliğini sonlandırmak istemesi üzerine, kendi aracı içinde alıkonularak yaklaşık bir saat, savcı olan eski erkek arkadaşı ve savcının akrabalarının fiziksel-psikolojik şiddet ve tehditlerine uğradığını tüm sosyal medya mecralarından bir süredir ifade etmeye çalışıyor. Bugüne kadar gelinen süreçte çalıştığı hastanede mobbinge uğrayan, çalıştığı hastaneyi ve ili değiştirmek durumunda kalan, sosyal medyada hakkında uygunsuz içeriklerle fotoğraflarının yer aldığı sahte hesaplar açılan, bir yandan da siber şiddete maruz kalan meslektaşımız, tüm hukuki süreçleri resmi olarak başlatmıştır. Bu süreçte yaşadığı hukuksuzluklar, soruşturmanın bu haliyle adil yürütülemeyeceğini göstermektedir. 

Taraflardan birinin soruşturmanın yürütülecek olduğu ilçede savcı, dosya delillerini toplayacak olanın kişinin emrinde kolluk, soruşturmayı yürütecek savcıların ise kişinin meslektaşı olması sürecin her aşamasına soru işareti bırakmaktadır. Bu nedenle soruşturmanın hukuka uygun ve adil gerçekleştirilmesinin sorumluluğu Adalet Bakanlığı’nda olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. İlgili kamu birimleri tarafından soruşturma ve yargılama sürecinin adil ve etkin işletilmesi için adımlar atılması gerektiğini, sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

Adli tıp uzmanı olan meslektaşımızın yaşadığı süreç, ülkemizdeki kadına yönelik şiddet ile ilgili yargı pratiklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kadına yönelik şiddet olayları münferit değildir, kadın karşıtı politikaların, cezasızlığın, erkeği koruyan kararların sonucudur. Erkek şiddetine karşı gerçek bir mücadele için İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması gerektiğini ifade etmek istiyor, Dr. Gözde Bağcı’nın yalnız olmadığını, yanında olduğumuzu duyuruyoruz. 

Adli Tıp Uzmanları Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu