TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Podcast Yayını: “Nasıl Konuşuyoruz?”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu “Nasıl Konuşuyoruz?” başlıklı bir podcast yayını hazırladı. Dr. Mübeccel İlhan tarafından hazırlanan yayında eril dil sorunu ele alındı.

Podcast yayınını;