Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 4 Temmuz’da yapıldı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun dönemin 3. kol toplantısı 4 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen TTB Genel Kurulu sırasında yapıldı.

Katılanlar

Zehra Mete, TTB, İzmir

Deniz Erdoğdu, TTB, Ankara

Nilay Etiler, TTB, Kocaeli

Filiz Ünal İncekara, TTB, Ankara

Özen Aşut, Ankara Tabip Odası

Binnaz Başaran İşçi, Ankara Tabip Odası

Lale Tırtıl, İstanbul Tabip Odası

İncilay Erdoğan, İstanbul Tabip Odası

Deniz Türkyılmaz, İstanbul Tabip Odası

Melahat Cengiz, İstanbul Tabip Odası

Derya Pekbayık, Manisa Tabip Odası

Neslihan Önenli Mungan, Adana Tabip Odası

Ful Uğurhan, Mersin Tabip Odası

Hülya Canyurt Kuş, Mersin Tabip Odası

Hülya Görgün, Çanakkale Tabip Odası

Neşe Yılmaz, Eskişehir Tabip Odası

Kararlar

1.       2006 yılında kurulan KHKSK'nun, kuruluşunun 10. yılında (2016’da) kadın kongresi yapılması önerildi. Mersin TO çevreci faaliyetleri ve Akkuyu Nükleere karşı yürüttüğü işler nedeniyle öne çıkmış görünüyor. TO başkanı Ful Uğurhan ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

2.       2016 yılının ilk aylarında yapılacak olan kadın kongresinin ve diğer kadın gündemlerinin görüşülmesi için Eylül 2015’de İstanbul’da kol toplantısı yapılması planlandı.

3.       Savaş mağduru kadın, çocuk sığınmacıların sorunlarının görüşülmesi gereği bir kez daha vurgulandı.

4.       Diğer illerin tabip odalarında kadın komisyonları kurulmasının önemine değinildi.