TTB Susturulamaz!

TTB Merkez Konseyi’ni görevden alma davasının gelecek duruşması 30 Kasım’da görülecek.

Bizlerin oyları ile seçilen Merkez Konseyi’ne yönelik bu girişimi seçme hakkımıza, örgütsel bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze müdahale girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İktidar döneminde karşıt her sesin susturulmaya, birçok kurumun kapatılmaya çalışıldığını, son olarak da Anayasa Mahkemesi’ne yapılan müdahale ile ciddi bir hukuksuzlaştırılma adımının atıldığını görüyoruz.

Birçok hukuksuz davada olduğu gibi TTB’ye yönelik görevi dışında faaliyet yürütme iddiasının da bir kılıf olduğunu biliyoruz.

Nerede yaşama dair bir çaba varsa hekim oradadır. Sağlığın hastanelere sığdırılamayacağını bilerek; Akbelen’de, Gazze’de, Feminist Gece Yürüyüşü’nde, Hatay’da, Cudi’de, Soma’da yaşam hakkına/sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, 30 Kasım’da Ankara’da olacağız.

TTB Susturulamaz!

Sel Gider Kum Kalır!

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu