TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 22 Şubat 2015 Pazar günü Ankara'da gerçekleştirildi. 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı,

22 Şubat 2015, Ankara

Katılımcılar

Ankara; Filiz Ak, Gamze Gürsoy, Binnaz Başaran İşçi, Hande Arpat, Müge Yetener,  Özen Aşut, Ceren Göker, Vahide Bilir Özben, Deniz Erdoğdu, Gözde Çeliksöz, Şevkat Bahar Özvarış

Antalya; Hafize Öztürk Türkmen

Eskişehir;  Neşe Çağlayan Yılmaz,  Figen Özgüneş

İstanbul;  Lale Tırtıl, Dilek Kanmaz, Ayşe Toksöz 

İzmir; Şule Topkaya

Hatay; Çiğdem Tektaş

Kolaylaştırıcı: Şevkat Bahar Özvarış

Yazan; Hande Arpat

 

Gündem konuları ve alınan kararlar

 

1.      Özgecan. Kadına yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetleri durduracak bir hareket? Kadın cinayetlerine karşı platform?

Basın açıklaması yaptık, Özden Şener’in aileyi ziyareti oldu. Mülkiyeliler’in çağrıcılığı ile tüm kadın örgütleri Cuma günü Siyasal’da toplandı. Herkese kendi bildirisini sundu, Deniz E.  bir metin gönderdi. Bu metinlerden bir kitap basılacak. Change.Org’da açılan imza kampanyası sonucunda 1 milyona yakın imza toplandı. Bu imzaların Ayşenur İslam’a teslim edilmesi esnasında bizim de bulunmamız talep ediliyor. Bu imza kampanyası önemli, ancak Özgecan cinayetindeki masumiyet örüntüleri iktidarın da işlediği örüntüler. Bu konuya karşı dikkatli olmalı ancak boş da bırakmamalıyız. TTB olarak tecavüzün politik bir eylem olduğunu daha güçlü dile getirmeliyiz. Aynı şekilde öldürülen bir pavyon emekçisinin ismini neden hatırlamıyoruz? Bu nokta çok önemli. Bizler çözüm sağlayan faktörler üzerinde tartışalım, örneğin; somut olarak bir kişinin istifasını isteyelim. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Platformu gibi platformlarda daha aktif rol alalım. İstanbul Sözleşmesi sürecinde pek çok platformla ilişki kurduk. Bizim bazı konularda yapabileceğimiz, öncü olabileceğimiz gündemler var. Örneğin idam cezası, hadım gibi konularda biz ağırlığımızı koymalıyız. Kadına Yönelik Şiddet Çalışma Grubumuz olarak bir toplantı yapılabilir ve bu konuyu bu çalışma grubumuz olgunlaştırabilir. Bir de idam ve hadım meselesi ile ilgili TTB’nin tutum belgesini yenileyelim önerisi oldu. Ancak; TTB’nin idamlarla ilgili tutum belgesini Kadın Hekimlik Kolu değil İnsan Hakları Kolu hazırlamalı denildi. Özgecan için HÜKSAM olarak bir metin yayınlamıştık ancak rektörlük yayınlanmasına izin vermedi, yayınlanmadı. HÜKSAM’ın sayfasında var yalnızca, Hacettepe içinde böyle bir gerilim de var. Bunu lütfen yayalım.

Karar; Kadına Yönelik Şiddet Çalışma Grubu’nun idam ve hadım etme meselesi ile ilgili bir basın bildirisi hazırlayıp paylaşması, istifa başlıklı önerinin cinayetlere karşı acil önlem grubuna götürülmesi, imza kampanyası teslim sürecinin dikkatli izlenmesi.

 

2.      #Sendeanlat ile başlayan kadının içine dert olan taciz, tecavüzlerin dile gelmesi ve erkeklerin suçlarıyla yüzleşmesi. Ebe, hemşire, tıp öğrencisi, kadın hekimlerin yaşadığı tacizler. Buna yönelik hızlı bir değerlendirme. Kadın sağlıkçılar arasında erkek şiddeti ve cinsel şiddet değerlendirme anketi.

Kadın sağlık emekçilerinde cinsel şiddet oranlarını ölçen bir anket hazırlayalım. Çok çarpıcı veriler çıkacak ne yazık ki, bu verileri 8 Mart ve 14 Mart’a bu verileri götürelim. SES, Dev-Sağlık İş, THD ile birlikte örelim. Bu son yaşanan olayla biz de bir alt üst oluş yaşadık. Özellikle ebe, hemşire arkadaşlarımızın başına çok şey geldi. Bununla bir yüzleşelim. Bu çalışma erkekleri çok sarsacak. Diğer örgütler de hazır bu işe emek vermek için.

Yapılan tüm çalışmaları topluma yansıtmak için bir olanağımız var artık. Bu kitlesellik ile buluşmanın yollarını aramalıyız. Kişiyi hedef alarak, somut talepleri olan politik bir tutuma sahip kampanyalar yürütmeliyiz. TTB’nin Kadın Hekimlik Kolu’nun çok büyük bir saygınlığı var, bu konuda öncü rol oynamalıyız. Bu konuların topluma mal edilmesine çabalamalıyız. Bizim amacımız kadına yönelik şiddeti azaltmaktır, bizim bu bağlamda bir hedefimiz olmalı. Örneğin, hala kadınlar hem koruma açısından hem de ihtiyacı olduklarında ne yapacaklarına ilişkin bilgi sahibi değiller, bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Kadınların hakikaten bir kalkışması söz konusu, bir nevi Gezi oldu bu. 8 Mart’ta Türkiye çapında bir eylemlilik düzenlenmeye çalışılıyor. Sokaklara katılamayan kadınların da kapılarının önlerinde katılmaya davet ediliyor. 8 Mart’a kadar gecikmeye gerek yok, çünkü Özgecan öldürüldükten sonra 6 kadın öldürüldü. Dolayısıyla hemen Ayşenur İslam’a istifa kampanyasını örelim. Beklemeye gerek yok, en iyi politik tutum kadın örgütlerine Ayşenur İslam istifa kampanyasını önermek. Basın artık TTB ve odaların sesine kulak vermiyor. Muhalif basın ve sosyal medyada ses getirebiliriz. İstifa konusunda sayaç tutulması yararlı olabilir.

 

 

Karar ; Kadın sağlık emekçilerinin yaşadıkları cinsel şiddet konusunda anket hazırlanması; bu konuda deneyimleri bilinen arkadaşlarımızın da desteği (Şevkat Ö., Şebnem K. Şahika Y.)  ile Deniz D., Müge Y, Ceren G, Hande A, Lale T sorumluluğunda kısa sürede sonuçlandırılması,

Bizim bu konudaki toplumsal mesajımız, önerimiz, tutumuzun açıklaması ile ilgili olarak grubumuzdaki psikiyatrist kadınların ön alması ve saptama ve önerilerin toparlanması konusunda Ceren G.nin sorumluluk almasına karar verildi.

 

3.      14 Mart'ta kadın sağlıkçıları öne çıkaran eylemlilikler. Sağlık örgütlerindeki kadın sağlıkçılara birlikte çalışma.

 

Yerellerde kadın komisyonlarının tüm etkinliklerinin afişleri, duyuruları Hande Arpat’a iletilmesi,  Twitter’dan merkezi duyuru yapılması,  8 mart haftasına yönelik toplantılar düzenlenmesine, diğer eylemlerle çakışmaması için özen gösterilmmesine karar verildi.

 

4.      "Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence" WHO'nun kitabının çevirisi.

Bu kılavuz çok güzel, madde madde anlatmış ancak daha pek çok çalışmamız var henüz yazıya baskıya dökülmeyen. Çeviriye harcayacağımız emeği, kapsamlı bir doküman hazırlayalım. Bu konuda hekimler olarak bilirkişi olmamız gerekiyor.  Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken işleri bizler yapamayız. 2008’de UNFPA ile kadına yönelik şiddet ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Birinci basamakta çalışan hekim ve hemşirelerle düzenlenen bu çalıştayda bahsedilen tüm dokümanlar dikkate alındı. Sağlık Bakanlığı dokümanların basımını sağlamalı, biz de politik kısmını oluşturmalıyız. Bizim temel vurgumuz kadının her seferinde mağdur olmasına neden olan her şeyi karşımıza almak. Kadına her seferinde aynı öyküyü anlattıran ve mağdur eden düzeni karşımıza almalıyız. Daha önce de bu kolun bir arşivi, bir kütüphanesi olsun demiştik. Önümüze böyle bir proje koyalım, bir tarih koyalım, bir arşiv ve kütüphane oluşturalım. O arşiv çalışmasından çıkan sonuçları değerlendirelim. Önümüzdeki 4-5 ay içinde infografiklerle netleştirip sunalım. Arşiv çalışmamızı önümüze koyalım, çok önemli. Bugüne kadar yaptığımız tüm basın açıklamalarımızı derleyip göndereyim, Web’e koyalım. Kadın Hekimlik Web sayfasının güncellenmemesi sorunlu bir durum. Bu konudan yürütme sorumlu, buna dikkat edelim. TTB Merkez Konsey mekanına bir kütüphane kuralım, mekana dokunalım.

 

 

Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence" WHO'nun kitabının çevirisi profesyonel olarak yaptırılmasına karar verildi. Ayşe Devrim gözden geçirme ve süpervizyon görevi üstlenebilir. Kitabın çeviri izni için DSÖ ile iletişimi Hande A. ve Deniz E üstlenecek.  Kadına yönelik şiddete ilişkin bugüne dek yapılanların derlenmesine, bu işten Filiz Ak, Vahide B. ve Deniz E. sorumlu olmasına,

TTB’de Kadın Kütüphanesi kurulmasına,  Toplum ve Hekim’e özel kadın sayısı hazırlanması, bunun için de Toplum ve Hekim’e bir uyarı yazısı iletilmesine,  8 Mart için diğer kadın örgütleri ile işbirliği içinde cinayetleri ile ilgili düzenli basın açıklamaları yayınlanmasına karar verildi.

Ayrıca TTB Mevzuatının kadına yönelik şiddet bakımından incelenmesine karar verildi. Zehra Mete ve yürütmeden Hafize Türkmen görev aldı.

Ata Soyer’in Cezaevlerinde Sağlık kitabının yeniden ve revize edilerek, içine İstanbul Sözleşmesi ve Grevio sürecinin de dahil edilmesinin önerildiği, işkence gören kadınlara ilişkin bir ek düzenlenmesi, süregiden savaşın, oluşturulan iç güvenlik yasasının geçtiği bir ortamda kadınlara yönelebilecek işkence ve kötü konusunda çalışmalar yapılmasına karar verildi. Vahide B. görev aldı.

 

5.      Binnaz Başaran İşçi’nin Suruç’taki sağlık hizmetlerine ilişkin gözlemleri

 

Binnaz Başaran, Deniz Erdoğdu, Vahide Bilir, Ayşe Toksöz Suruç sürecindeki gözlemlerini, kamplardaki sağlık koşullarını, kadınların durumu, sağlık hizmeti sunumunun  özgünlüğünü, özelliklerini  paylaştılar. Barış için Kadın Girişimi üzerinden kadınlarn, çocukların niceliksel ve niteliksel özellikleri, kısa ve uzun erim gereksinimleri aktarıldı.

 

TTB’nin bugüne dek yaptıklarının ve perspektifinin özeti şudur; . Gücümüzün ve imkanlarımızın dahilinde işler tanımlamalıyız kendimize, hem bölgede gerçek mağdurlara içi boş vaatlerde bulunmamak için, hem de örgütü yıpratmamak için. Devletin yapmakla yükümlü olduğu işleri biz yüklenmemeliyiz. Devletin yapmakla yükümlü olduğu ve yapmadığı şeyleri deşifre edebiliriz.

Sonraki gündem maddeleri içerisinde konu sürdürüldü.

 

6- 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri üzerine görüşme. Tema ne olacak?

 

8 Mart bildirimizi Suruç’taki çalışmaları gören bir perspektifle yazalım. Açıklamamızda bölgeye yapacağımız ziyareti duyuralım.  Bir heyet bölgeye gitsin ve bölgedeki kadınların dertlerini dinlesin, ufak tefek ihtiyaçlarını götürelim gidebilecek olanlarla. Uluslararası kamuoyuna, AFAD’a yeniden rapor gönderelim, yeniden iletişime geçelim. 8 Mart’ta kadınların bir günlük maaşlarını oradaki kadınlara göndermesini örelim. Böylece bir kız kardeşlik ilişkisi kuralım. Devletin bu konuda kolaylıkla yapabileceklerini ortaya koyalım. Yani, kadın hekimler olarak başkasının yapamayacağı işleri üstlenirsek daha güçlü bir iş yapmış oluruz.  8 Mart etkinliklerimizde Kürtçe ve Arapça da yazılmış doğum kontrol, kadın sağlığı broşürleri hazırlansın. Kadın Hekimlik otobüsü kalksın Edirne’den Suruç’a.

28-29 Mart hafta sonunda uçakla Antep’e gidilmesine, Antep’ten Suruç’a geçilmesine; yol ve konaklama işlerinin Seda ve Hafize Ö.T tarafından yürütülmesine, Kürtçe ve Arapça broşür hazırlama Binnaz ve Lale T. Nin sorumluluk almasına karar verildi. Bu konuda uluslara arası örgütlerin aymazlığı ve örgüt içi çatışmalı ortamın Kol’u yorabileceği öngörüldü.

 

6.      Üreme sağlığı, doğum kontrolü konusunda kadınlar hizmet alabiliyor mu? Bu konuya dair güncelleme Sempozyumu için program oluşturulması, organizasyon hazırlığı. İstanbul’un TTB olarak kullanılması üzerine yaptığı broşür hazırlığı,

 

TNSA verilerini ele alacağımız bir günlük bir mesaiye ihtiyaç olduğu, İstanbul’un TJOD gibi kurumlarla bir araya gelerek bir nevi tarihsel aktarımın da yapıldığı bir broşür hazırlığı olduğu, HASUDER’i de katarak bir broşür ve sempozyum yapılmasına, Sempozyumu Çalışma Grubu’nun ilerletmesine, Mayıs’ın üçüncü haftası olmasına, Sağlık Bakanlığı’na doğum kontrolü ve isteğe bağlı düşük tablosunun illerde ne durumda olduğunu TTB MK tarafından sorulmasına, Ankara Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Sempozyumun somut planlamasını meşineesine, 23 yada 24 Mart’ta İstanbul’da basın açıklaması yapılmasına,  MK’dan bir kadın üyenin katılımasına karar verildi.

 

 

7.       Meclise gönderilen "Aile ve dinamik nüfusu koruma programı" ve sonuçları bağlamında kadın istihdamı. KEP'in broşür ve eylemi.

 

Çalışan kadın artık olanakları el vermediği için değil, başka gerekçelerle doğurmuyor. 10. Kalkınma planında Türkiye’de toplam doğurganlık hızı özellikle çalışan kadınlar arasında düşük, o nedenle “iyileştirmeler”e gittiler. Oysa herkes doğurmak zorunda mı? Nüfus yaşlanıyor, geriatrik sağlık hizmeti örgütlenmiyor, kadınların yaşlılara bakması üzerinden bir bakış açısı var iktidarın.

27 Mart’ta KEP meşaleli yürüyüş düzenliyor. Kamuoyunun konuya ilgisini çekmek gerektiği doğum parası, kreş, emzirme odaları konularında spotlar yapılması, çarpıcı görsellikler oluşturulması,  “No more games” örneğindeki gibi “oyun oynamayın” vurgusunu öne çıkarılabileceği, sokak çekimlerinin  bu anlamda şekillendirebileceği görüşüldü.

 

8.       Dünya Kadın Yürüyüşü. Nusaybin'den Selanik'e. 6-16 Mart Feminist karavan hakkında bilgi.

 

Af Örgütü’nün Feminist Kolu düzenliyor, Portekiz’de sonlanıyor. Güzergah ;Nusaybin, Hatay, Antalya, Alanya, Didim, 12-13 Mart’ta Antalya’dan geçecek bu yürüyüş. Antalya Kadın Platformu’nun bileşenleri ile birlikte iki günlük bir plan oluşturuldu. Örneğin, Antalya’da HES’lere karşı direnen kadınlarla kahvaltı edilecek. Sonrasında Belediye’de çalışan ve sürülen kadın emekçilerle buluşulacak. Kadın cinayetlerine karşı Alyazma Anıtına gidilecek, Konyaaltı Plajlarının ranta açılmasına karşı ve kadın plajları açılmasına karşı basın açıklamaları planlandı, Kaleiçi gezi programı ve Kent ve Kadın konulu bir panel var. KESK merkezi olarak içinde.

 

9.      Kol çalışma gruplarının aktivasyonu.

 

Özen Aşut: TTB MK, Odalara birer yazı ileterek 8 Mart etkinlikleri için Kadın Hekimlik Komisyonlarını aktive etmeli. Biz de Kol olarak kadın hekimlere yönelik bir çağrı kaleme alabiliriz. Yayınlarda Kol ile ilgili yeteri kadar girdi olmuyor, TTB’nin yayınlarında bu anlamda bir katkı koymanın yollarını yaratmalıyız. Toplum ve Hekim’de özel sayı önemli. Tarihçe konusunda bir kitapçık hazırlayabiliriz.

Şevkat Bahar Özvarış: Seçimlerde son dakikaya kalmayan bir kota çalışması örmeliyiz. Ara Genel Kurul’da da aktif olarak yer alalım.

Lale Tırtıl: TTB Kadın Hekimlik Kolu olarak mail grubumuzdaki arkadaşlarımıza uygulamak üzere bir anket çalışması hazırladık. Her iki (İstanbul, kadın hekim)  mail grubumuzda bildirimleri toparlamak konusunda Şule, Ceren ve Müge Y. Katkı sunacak.

Şevkat Bahar Özvarış: Adana’da yapılacak kongreye iyi hazırlandık. 2 oturum aldık; biri panel, biri konferans. Programı grup ile paylaşacağım.

 

Kol yürütmesi:

Lale Tırtıl – İstanbul

Özen Aşut – Ankara

Güleda Erensoy – Çanakkale

Çiğdem Tektaş – Hatay

Hafize Öztürk Türkmen – Antalya

Nezaket Kaya – İzmir

 

Çalışma yaşamında kadın:

            Aslı Davas

Lale Tırtıl

Hülya Görgün

Dilek Kanmaz

 

Kadına Yönelik Şiddet:

            Müge Yetener

            Nezaket Kaya

            Aslı Davas

            Şevkat Bahar Özvarış

            Şule

 

Kota:

            Deniz Erdoğdu

            Özen Aşut

            Lale Tırtıl

            Derya Pekbayık

 

 

Göçmen sağlığı:

            Ruhsar Uçar

            Çiğdem Tektaş

            Deniz Erdoğdu

            Vahide Bilir

            Binnaz Başaran İşçi

 

Kürtaj ve Doğum Kontrol:

            Emel İrgil

            Derya Pekbayık

            Şevkat Bahar Özvarış

Hafize Öztürk Türkmen

Lale Tırtıl

Handan Kurtbaş

 

Web-Arşiv-Sosyal Medya

            Müge Yetener

            Hande Arpat

 

Moderasyon

            Filiz Ak

            Lale Tırtıl