TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 15 Kasım 2020 tarihinde 44 katılımcıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

2018-2020 Dönemi Faaliyet Raporu’nun sunulmasıyla başlayan toplantıda İzmir depremine yönelik değerlendirme ve aile planlamasında yaşanan sorunlar aktarıldı.

2020-2022 dönemi kol yürütmesinin seçilmesinin ardından il komisyonlarından toplantıya katılan üyelerin değerlendirmeleri ile kısa ve uzun dönem programlamaları da yapıldı.