Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı

13.09.2014

TTB / Ankara

I)                    Katılanlar; 

ADANA: Şehriban Aydın

ANKARA: Özen Aşut, Filiz Ak,  Müge Yetener, Şevkat Bahar Özvarış, Handan Kurtbaş, Deniz Erdoğdu (TTB MK), Hande Arpat(TTB MK),  Filiz İncekara(TTB MK)

ANTAKYA: Çiğdem Tekdaş

ANTALYA: Hafize Öztürk Türkmen

BURSA: Emel İrgil

ÇANAKKALE: Hülya GÖRGÜN

DENİZLİ: Melek Demir

İSTANBUL: Dilek Kanmaz, Lale Tırtıl

İZMİR: Nezaket Kaya, Aslı Davas

MANİSA: Derya Pekbayık

MERSİN: Ruhsar Uçar 

 

II)         Gündem

Gündem katılımcıların görüş birliği ile gözden geçirildi. Toplantı Derya Pekbayık moderatörlüğünde yürütüldü. 

1.               Geçen dönemin değerlendirmesi, tabip odaları kadın komisyonlarının durumu.

2.               Kürtaj, kadın cinayetleri ile ilgili son durum, sunum: Lale Tırtıl

3.               Siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerinde kota, sunum: Sakine Esen Yılmaz

4.               Kolun örgütlenmesi; yürütme ve çalışma gruplarının oluşturulması.

5.               Savaş, göç ve mülteci kadınların durumu.

·         Suriye ve Irak'taki savaş ve IŞID şeriatının kadınlara yönelen zulmü, sunum: Deniz Erdoğdu

·         Gazze'de İsrailin Filistinlilere ve sağlıkçılara yaptığı bombardımanlar, sunum: Hande Arpat

·         Göç ve Sağlık, sunum: Şevkat Bahar Özvarış

 

II)            Değerlendirme:

 

Geçen dönemin değerlendirme gündeminde, illerden katılan temsilciler kadın komisyonlarının durumunu aktardı.

Bursa Tabip Odası'nda komisyon kurulmasının istenildiği belirtildi. Yönetimde iki kadın hekim bulunmakta.

Mersin TO'nda yönetimde biri başkan olmak üzere üç kadın hekim bulunmakta. Kadın komisyonu toplanacak; önümüzdeki dönem çalışma programı hazırlanmış durumda. Yerel yönetim ile ilişkiler güçlü ve 17 başlıkta çalışma sürdürülüyor. 60000-70000 civarında göçmen nüfusu ile ilgili bazıları uluslararası olan çalışmalar var

Antakya TO'nda  komisyon olmasına rağmen aktif çalışma yapılmıyor. Yönetimde iki kadın meslektaşımız bulunuyor. Bu değişikliğin komisyonu aktive etmesi bekleniyor. Şehirde diğerlerine göre durumu iyi olan, çok sayıdaki Suriyeli göçmen ile ilgili olarak hekimlerin "bıkkınlık, bezginlik" yaşadığı, sağlık organizasyonunun, aşılamanın yetersiz olduğu anlatıldı. Kadın sağlığı konusunda sahada çalışma yapılamıyor, hatta Kadın Doğum uzmanları iş yükü nedeniyle istifa etmekte olduğu belirtildi.

Antalya TO'nda üç dönemdir komisyon kurmak için girişimde bulunulmasına rağmen ancak son seçimlerden sonra yeni oluşturulmuş. Yönetimde bir kadın meslektaşımız var; komisyon 9 kişiden oluşuyor. Kısa zamanda; Kadın cinayetleri ve "Şengal'de kadın kırımını durduralım" temalı iki eyleme katıldıkları anlatıldı.

Adana TO'nda biri başkan olmak üzere yönetimde iki kadın meslektaşımız var. Kadın komisyonu var. Geçtiğimiz dönem Kadın ve Yalnızlık Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki dönem çalışmalar planlanıyor. (Sempozyum kitabı toplantı sırasında dağıtıldı)

İzmir TO'nda son iki dönemdir yönetimin tutumu nedeniyle komisyon olarak faaliyet yapılamadığı, ancak bireysel olarak kadın hareketi içinde aktif yer alındığı anlatıldı. Bu dönem yönetim Kurulu üyesi olan meslektaşımız önümüzdeki dönem komisyon çalışmalarına destek olacağını belirtti.

Manisa TO'nda  yönetim de başkan dışında kadın yok. Son yıla kadar komisyon olarak  çalışmaların olduğu, komisyon üyelerinin tayin vs ile azalmasından dolayı geçen dönem faaliyetlerin azaldığı, kürtaj yasası ile ilgili diğer örgütlerle ortak eylem yapıldığı anlatıldı.  Komisyona yeni katılımlar var.

Çanakkale TO'nda bu dönem biri başkan olmak üzere üç kadın meslektaşımız yönetimde çalışıyor. Henüz komisyon kurulmamış ancak Ekim ayında kadın komisyonunun kurulması için yazışmalar yapılmış. Kadın etkinliklerinde yer alınmış

Ankara TO'nda  komisyonun  son  yıla kadar iyi çalıştığı ancak son dönem hiç toplantı yapamadığı, ancak tüm kadın eylemlerine diğer örgütlerle birlikte etkin bir şekilde katılındığı ifade edildi. Kürtaj ile ilgili çalıştayın sonuç bildirgesinin henüz yazılamadığı belirtildi. LGBTI konulu "Benim Çocuğum" belgeselinin ATO'da çok kalabalık bir izleyiciye gösterildiği, LGBTI çalışma grubu oluşturma düşüncesinin oluştuğu aktarıldı. HÜKSAM'ında kadın meselesinde, birçok etkinlikte ortak çalıştığı söylendi. 8 Mart için kadın çalışmaları ile ilgili tezlerin bir araya getirileceği belirtildi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 3 hukuk profesörü ile ortak çalışıldığı, bu konuyu bizim gündeme getirmemiz, sahiplenmemiz gerektiği söylendi.

İstanbul TO'nda kadın komisyonu çalışmaları devam ediyor. Yeni katılımlarla artıyor. Yönetimde iki kadın meslektaşımız bulunuyor. 3. Kongrenin kitabı çıkarılamadı. Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,  Kadın Emeği İstihdamı Girişimi, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Platformu ve  Kadın Emeği Platformu'nda çalışmalar ile İstanbul Emek ve Meslek Örgütleri Kadın Çalışmaları Grubu'nun etkinliklerinde yer almaya devam ediliyor. Önümüzdeki dönem gündemde yakıcılığını yitirmeyen sorunlar konusunda çalışma planlamak,  Kadın Komisyonu çalışmalarına katılımın artmasını sağlamak,    TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu'nun 3. Kongre kitabını yayınlamak,     TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu'nun  4. Kongresi'nin yapılması için çalışmak,   Hastanelerde yapılacak toplantılarla; kadın sağlığı alanındaki güncel gelişmelere dikkat çekmek,    Göçmen kadınların sağlıklı yaşam sorunları konusunda çalışma yapmak hedefleniyor.

Denizli TO'ndan  kadın komisyonu adına bir katılım olmadı.  Melek Demir bireysel olarak katıldı. 2006 yılından beri komisyon ve kol çalışmalarının bir üyesi olduğunu ve 2006 yılından itibaren  DTO kadın komisyonunun  eğitim ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirti,  ancak 2 yıl önceki  oda yönetimi döneminde  kadın komisyonunda  çalışmak üzere başvuru yapan bazı kadın hekimlerin başvurularının kabul edilmediğini ve bu konunun değerlendirilmek üzere TTB Merkez Konsey'e iletildiğini  anlattı. Bu yıl yeni yönetim döneminde ise oda yönetimi tarafından komisyonlarda çalışmak üzere yapılan başvuru duyurusunda  "Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı" komisyonunun olmadığını ve daha sonra oda web sayfasından yayınlanan komisyonlar bölümünden de anlaşıldığı üzere " Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı" komisyonunun kaldırılmış olduğunu öğrendiklerini belirtti.  Bu süreç değişik yönleriyle ele alındı. Denizli TO eski dönem kadın komisyonundan arkadaşlarımızın son yıllarda ise bireysel olarak kürtaj ve kadın cinayetlerini önleme konusunda etkinliklere destek verdiği anlatıldı.

III)                 Kürtaj konusunda ve kota konusunda yapılan sunumlar kapsamlı olarak konuları ele aldı. Kadın cinayetleri konusunda geçtiğimiz dönem bilgilendirmesi yapıldı. Sunumların metin halinde ulaştırılması hedefleniyor.

 

IV)                Kol yürütmesi belirlendi. Yöntem olarak yürütme ile çalışma gruplarının ortak çalışılması, ayrı bir yürütme haberleşme grubuna ihtiyaç olmadığı kararlaştırıldı. Mail grubunda üyelerin tanınmasına, yeni üyeler davet edilmesine karar verildi. Çalışma gruplarına katılım toplantıya katılanlar arasında belirlendi.

  

Kol yürütmesi:

Lale Tırtıl: İstanbul                             Özen Aşut: Ankara

Güleda Erensoy: Çanakkale               Çiğdem Tektaş: Hatay

Hafize Öztürk Türkmen: Antalya       Nezaket Kaya: İzmir 

 

Çalışma grupları;

Çalışma Yaşamında Kadın Çalışma Grubu: Aslı Davas, Lale Tırtıl, Hülya Görgün, Dilek Kanmaz

Kadına Yönelik Şiddet Çalışma Grubu: Müge Yetener, Nezaket Kaya, Aslı Davas, Şevkat Bahar Özvarış.

Kota Çalışma Grubu: Deniz Erdoğdu, Özen Aşut, Lale Tırtıl, Derya Pekbayık.

Göçmen Kadın Sağlığı Çalışma Grubu: Ruhsar Uçar, Çiğdem Tektaş.

Kürtaj Ve Aile Planlaması Çalışma Grubu: Emel İrgil, Derya Pekbayık, Şevkat Bahar Özvarış, Hafize Öztürk Türkmen, Lale Tırtıl, Handan Kurtbaş.

Web-arşiv: Müge Yetener

Moderasyon: Filiz Ak; Lale Tırtıl 

 Ayrıca bu çalışma alanları ile ilgili olmak üzere; strateji geliştirmek için grubun belirleyeceği bir zamanda bir günlük bir toplantı yapılmasına karar verildi. Strateji toplantısı ve göçmen sorunlarına yönelik çalıştaylar için İstanbul ve Antakya düşünülüyor.

 

V)              Suriye ve Irak'taki savaş ve IŞID'ın kadınlara yönelen zulmü ile ilgili olarak sürecin bilgisi Deniz Erdoğdu tarafından paylaşıldı. Gazze'de İsrail'in Filistinlilere ve hastanelere ve sağlıkçılara yaptığı bombardımanlar ve sürecin bilgisi Hande Arpat tarafından paylaşıldı. Bu konudaki çalışmalarıyla tanıdığımız  Şevkat Bahar Özvarış "Göç ve Sağlık" konusunda zaman sorunu nedeniyle özet olarak konunun önemli noktalarına vurgu yaptı. Bu konuda Ankara'da yapılacak toplantıda sunum yapılacağı belirtildi.

 

Türk Tabipleri Birliği

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütmesi