VIII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1-3 Mart 2024’te Eskişehir’de

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından iki yılda bir düzenlenen kongrelerin sekizincisi 1-3 Mart 2024 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacaktır.

2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2020, 2022 yıllarındaki kongrelerde sırasıyla “Kadına Yönelik Şiddet”, “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları”, “Kadını Görmeyen Aile ve Sağlık Politikaları”, “Kadın ve Savaş”, “Kadın, Sağlık ve Muhafazakârlık”, “Kadın Emeği ve Sağlık”, “Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı” temaları ele alınmıştır.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Eskişehir Tabip Odası ev sahipliğinde planlanan VIII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin başlığı “Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?” olarak belirlenmiştir.

VIII. Kongre “Neoliberal patriyarkal sağlık politikalarının kadınlar ve kadın sağlığına yaklaşımı nasıldı? Kadınlar için nasıl bir sağlık sistemi olmalı? Kadınlar nasıl bir sağlık sistemi istiyor?” soruları çerçevesinde planlanmıştır. Kongremizde dünden bugüne kadın sağlık hareketleri, neoliberal patriyarkal sistemin kadın beden politikaları, sağlık çalışma yaşamında kadınlar, tıp eğitiminde kadın ve kadın sağlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede güncel durum ile sağlık sistemi, sığınaklar, kurum içi uygulamalar ele alınacaktır. Ayrıca kongrede olağanüstü koşulların kadın sağlığına etkileri ve olağanüstü durumlarda sağlık sistemi, özellikle 2023 Şubat depremleri tanıklık ve deneyimleri doğrultusunda ele alınacaktır.

Sosyal bilimler ve tıp alanından konuşmacıların yer alacağı tema oturumlarının, sözel ve poster bildiri oturumlarının bilgi paylaşımı ve verimli tartışmalarla hepimizi zenginleştireceği kongremizin amacına ulaşmasında çok değerli katkılar sağlayacağı umuduyla tüm kadınları aramızda görmekten onur duyarız.