Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 18 Ekim 2021 günü saat 20.30’da çevrimiçi olarak yapıldı.

Nisan 2016- Nisan 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) Ofis Koordinatörü Cemre Baytok’un cinsel tacizi önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme birimlerinin çalışma yöntemleri, deneyimler aktarımı sunumu sonrası İstanbul Tabip Odası Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi’nden Dr. İncilay Erdoğan deneyimlerini aktardı.

Cinsel şiddeti önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme birimlerinin oluşturulması ve çalışma yöntemleri konusunda tartışıldı. Cinsel şiddete sessiz kalmamanın önlemenin en etkili yolu olduğu, kadınların güçlenmesi, tabip odalarımızın kadın komisyonlarının güçlendirilmesi, her odada kadın komisyonu oluşturulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için yapılabilecekler planlandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylem planlamaları yapılarak toplantı sonlandırıldı.