VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 1-3 Nisan 2022'de Diyarbakır'da Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 1-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da yapıldı.

2008 yılından beri sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan kadın uzmanlar, kadın akademisyenler, öğrenciler ve kadın mücadelesi yürüten aktivistlerin desteği ve ortak çabasıyla gerçekleştirilen kongrelerin yedincisinde bu yıl “Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı” teması ele alındı.

Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde ve Türkiye’nin dört bir yanından tabip odalarının, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin aktivistlerinden yaklaşık 150 katılımcının emek yoğun katkısıyla yapılan kongre programında iki atölye, yedi panel, bir forum yer aldı. Kongre sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde yayımlanacağı kongrenin kitabının ise en kısa zamanda yayımlanacağı kapanış konuşmalarında kongre düzenleme kurulu tarafından açıklandı.